Høringsperioden for Kuannersuit forlænges

Naalakkersuisut har godkendt, at høringsperioden for mineprojektet i Kuannersuit forlænges indtil 1. juni 2021.

Naalakkersuisut har lyttet til flere ønsker i befolkningen og lægger i sin beslutning vægt på de logistiske problemer. Desuden har sikkerhedsrisikoen også sat sine begrænsninger.

 

Endelig ønsker Naalakkersuisut at tage hensyn til det kommende kommunalvalg. Det er vigtigt, at en ny kommunalbestyrelse vil kunne nå at blive inddraget i høringen, da det formodes at være dem, som skal leve med et evt. mineprojekt.

 

De planlagte høringsmøder uden deltagelse af Naalakkersuisut vil stadig blive gennemført, hvor borgerne kan mødes med repræsentanter fra Greenland Minerals og myndighederne.

 

Der vil i den kommende periode blive udarbejdet nye planer for møder, hvor de politiske repræsentanter også vil deltage.

 

Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer, Jens-Frederik Nielsen udtaler:

 

Det er vigtigt for Naalakkersuisut, at denne lovlige demokratiske proces ikke stoppes, men det er også vigtigt for Naalakkersuisut, at der skabes tryghed omkring processen for alle parter.

 

Vi er stadig i en situation, hvor vi alle taler og har en mening om projektet. Dette er pointen med høringsprocessen. Afgørelsen vil først blive truffet, når Naalakkersuisut mener, at alle sten er vendt og drejet. Det vil en forlængelse af høringsprocessen være med til at fremme.”

 

En forlængelse af høringsperioden sker i henhold til Råstoflovens § 87 b, stk. 3, hvor Naalakkersuisut skal forlænge høringsperioden, ”såfremt det ikke er muligt at gennemføre de offentlige høringsmøder på en hensigtsmæssig måde, eller Naalakkersuisut ikke kan deltage i møderne.

 

Naalakkersuisut havde oprindeligt forlænget høringsperioden fra 8 uger til 12 uger. Høringsperioden er nu i alt på ca. 23 uger.

 

 

 

Kontaktperson:

Ministersekretær, Salik Damgaard, tlf.nr.: +299 346894

Departementschef, Jørgen T. Hammeken-Holm, tlf.nr.: +299 346846