Vilkårene for vinterfangst af moskusokser i Jagtområde 2, 3 og 4 ved Kangerlussuaq normaliseres

Vilkårene for vinterfangst af moskusokser i Jagtområde 2, 3 og 4 ved Kangerlussuaq, der midlertidigt blev ændret fra den 27. februar 2021, normaliseres igen med virkning fra den 1. februar. Jagtbetjentene, der i samarbejde med fangere har undersøgt isen i Kangerlussuaq, meddeler, at isen er blevet sikker. Vinterfangst af moskusokser kan således med virkning fra 1. februar forløbe normalt og indehavere af licenser til Jagtområde 3 og 4 kan udelukkende fange i Jagtområde 3 og 4.

Indehavere af licenser til vinterfangst af moskusokser i Jagtområde 5 henvises med virkning fra 1. februar ligeledes til Jagtområde 3 og 4, da kørsel på Isortoq-elven fra Kangerlussuaq mod Jagtområde 5 ikke har været mulig pga. stadig manglende sne. Vi kommer med anden meddelelse, hvis forholdene vedr. kørsel mod Jagtområde 5 ændrer sig.

Det skal samtidig meddeles, at motoriseret kørsel i Jagtområde 1 iht. Qeqqata Kommunia’s vedtægt er forbudt, ligesom moskusfangst af trofætyre og køer med kalve som anført på licenserne er forbudt i samtlige jagtområder.

For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl

Bilag