Orienteringsbesøg i Maniitsoq med fokus på børns sundhed

Naalakkersuisoq for Sundhed har i dagene den 25. og 26. januar 2021 været på orienteringsbesøg i Maniitsoq.

Formålet med besøgene i byen var at få indblik I borgernes generelle sundhed, samt at få indblik i samarbejdsområderne og institutionerne imellem, særligt med fokus på børns sundhed. Derudover blev der også fokuseret på at indsamle informationer om, og få indblik i socialpsykiatrien, med henblik på arbejdet med den nationale handlingsplan for at styrke en sammenhængende indsats for personer med psykisk lidelse eller mistanke om psykiske lidelser.
Orienteringsbesøgene foregik på sundhedscenteret, tandplejen, skolen Kilaaseeraq, døgninstitutionen Elisibannguaq, børnehaverne Paarsi og Angaju, samt på velfærdsområdet.

Naalakkersuisoq for Sundhed, Anna Wangenheim udtaler:
”Overordnet har jeg fået et positivt indtryk af byens institutioner og byen som helhed. Jeg har set ildsjæle der arbejder engageret, innovativt og bæredygtigt. Situationen med corona fylder i byen. I nogle tilfælde har situationen medført nye og forbedrede samarbejdsområder. Omvendt har jeg også set områder hvor man med fordel kan styrke samarbejdet mellem sundhedsvæsen og kommune endnu mere. Dette kan primært ske igennem mere dialog, hvilket jeg vil opfordre til.

På besøget inviterede Anna Wangenheim interesserede borgere til en fælles gåtur i byen, en ”walk & talk”, med udgangspunkt i psykisk, fysisk og mental sundhed i relationen mellem byens borgere.

For nærmere information kontakt ministersekretær Frederik Sigstad på e-mail: frsg@nanoq.gl.