Nye oplysninger om tsunamirisiko ved Niaqornat, Qaarsut og Uummannaq

En ny tsunamimodellering viser, hvad der vil ske, hvis det største ustabile område i Karratfjorden falder i havet på én gang. Det kan udløse en tsunami, som giver op til 5 meter høje bølger i Niaqornat, Qaarsut og Uummannaq. Resultaterne er på nuværende tidspunkt usikre. Mere detaljerede beregninger forventes at være klar i løbet af foråret 2021.

Det største ustabile fjeldområde i Karratfjorden er ca. 10 gange større end det fjeldområde, der udløste tsunamien, som ramte Nuugaatsiaq og Illorsuit i 2017. Det er ikke overvejende sandsynligt, at fjeldområdet vil falde på én gang, men det kan desværre heller ikke fuldstændig udelukkes på nuværende tidspunkt.

”Vi er nødt til at tage de nye oplysninger alvorligt. Det er vores pligt at informere og passe på borgerne i området. For at beskytte borgerne i området etablerer Naalakkersuisut og Avannaata Kommunia en vagtordning, hvor det lokale beredskab vil holde ekstra øje med havet. I tilfælde af tsunami vil det lokale beredskab aktivere sirenerne, og borgerne skal straks søge væk fra havet og mod højere områder”, udtaler Naalakkersuisoq Jess Svane.

Myndighederne minder borgerne i området om, at hvis havet pludselig trækker sig tilbage eller vandstanden pludselig stiger til et godt stykke over normalt niveau, skal man straks søge væk fra havet og mod højere områder.

Flere undersøgelser er nødvendige
Asiaq har i samarbejde med tsunami-eksperten Patrick J. Lynett udarbejdet tsunamimodelleringen og opskylskortene, baseret på den seneste viden fra GEUS. Modelleringen viser, at tsunamien ved det værst tænkelige scenarie vil være ca.:
- 28,4 meter høj i Nuugaatsiaq,
- 8,7 meter høj i Illorsuit,
- 3,8 meter høj i Niaqornat,
- 4,8 meter høj i Qaarsut og
- 4 meter høj i Uummannaq.
Resultaterne er på nuværende tidspunkt usikre. GEUS er sammen med norske eksperter ved at lave mere detaljerede beregninger og undersøgelser. Disse resultater forventes at være klar i løbet af marts 2021.

Årsagen til at de foreløbige oplysninger formidles nu, trods usikkerheden om datagrundlaget, er ud fra et forsigtighedsprincip. Det er vigtigt, at borgerne igen bliver mindet om, at de skal være særlig opmærksomme på tegn på tsunami.

Et sammenhængende isdække vil muligvis kunne have en dæmpende effekt på en tsunami, men der mangler på nuværende tidspunkt dokumenteret viden om dette.

Beredskabskommissionens anbefalinger
Beredskabskommissionen har drøftet de nye oplysninger og er kommet med en række anbefalinger for Qaarsut, Niaqornat og Uummannaq, som Naalakkersuisut har besluttet at følge.

Beredskabskommissionens anbefalinger er:
- At de nye informationer deles med offentligheden.
- At det kontrolleres, at sirenerne i de berørte områder fungerer.
- At Avannaata Kommunia skal sikre, at deres beredskabsplan tager højde for tsunamirisikoen.
- At borgerne mindes om de typiske tegn på, at en tsunami kan være på vej (at havet trækker sig tilbage).
- At det ud fra et forsigtighedsprincip overvejes at etablere en midlertidig vagtordning, indtil de mere detaljerede tsunamimodelleringer modtages til marts 2021.
Beredskabskommissionen har vurderet, at en vagtordning på nuværende tidspunkt ikke er nødvendig i Uummannaq.

Informationsmøder
Der vil blive holdt informationsmøder for borgerne i Qaarsut, Niaqornat og Uummannaq. Tidspunkt for informationsmøderne annonceres senere af Avannaata Kommunia.

For yderligere oplysninger kontakt departementschef i Departementet for Forskning og Miljø Mette Skarregaard Pedersen på tlf.: 346476 eller pan@nanoq.gl.

Baggrundsinformation:
Notater fra Asiaq dateret d. 4. januar 2021 og d. 21. januar 2021, kan hentes her.

Opskylskort for Illorsuit, Niaqornat, Qaarsut og Uummannaq, kan hentes her.

Faktaboks:
Karrat 3 er et fjeldområde, der er 10 gange større end fjeldområdet, der skred ned i 2017 og forårsagede en tsunami. Karrat 3 har vist tegn på bevægelse gennem mange år.

Bølgehøjder Asiaq har i samarbejde med tsunami-eksperten Patrick J. Lynett udarbejdet tsunamimodelleringen og opskylskortene, baseret på den seneste viden fra GEUS. Modelleringen viser, at tsunamien ved det værst tænkelige scenarie (worst case scenario) vil være ca.:
- 28,4 meter høj i Nuugaatsiaq,
- 8,7 meter høj i Illorsuit,
- 3,8 meter høj i Niaqornat,
- 4,8 meter høj i Qaarsut og
- 4 meter høj i Uummannaq.
Et opskylskort er et kort, der viser opskylshøjder for en potentiel tsunami, baseret på topografien i området.

En tsunamimodel er en visuel måde at vise, hvordan en tsunami vil ramme områderne.