Høringsmøder i relation til Kuannersuit udsættes ikke

Der er modtaget trusler mod Naalakkersuisut indeholdende trusler om bomber og anvendelse af våben i forbindelse med deltagelsen i høringsmøder i Sydgrønland om Kuannersuitprojektet.

På den baggrund har Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer valgt at meddele, at Naalakkersuisut ikke i denne første omgang ønsker at deltage i høringsmøderne. Truslerne er muligvis ikke konkrete. Der er dog i den seneste tid i offentligheden skabt så meget turbulens med misinformation og en oppisket stemning omkring den politiske involvering, at dette har skabt meget utryghed i befolkningen.

De planlagte høringsmøder er en del af en lovlig proces, som er med til at skabe en åben og demokratisk debat om en eventuel kommende mine ved Narsaq.

Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer siger følgende til situationen:

”Det er et meget uheldigt signal både internt i landet som overfor udlandet, at der er søges politiske påvirkninger ved vold og dødstrusler. Dette er normalt noget vi kun ser i tv, men desværre så er det en virkelighed, som også er kommet til Grønland. Jeg bliver nødt til at forholde mig til den virkelighed ved at tage nogle midlertidige konsekvenser, som f.eks. ikke i første omgang at deltage i høringsmøderne i Sydgrønland.

Møderne vil dog planmæssigt blive gennemført med deltagelse af Greenland Minerals og relevante myndighedspersoner, således at der stadig kan skabes en dialog om projektet på et teknisk niveau. Dette sker ud fra en vurdering af, at risikobilledet er koncentreret om de politiske personer og ikke personer relateret til selskabet eller myndigheder. Derudover vil der også være tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger på stederne til at opretholde sikkerhed og orden.

Jeg har vurderet den enkelte sikkerhedssituation, men herudover så finder jeg ikke, at trusler skal forme vores meninger, beslutninger og samfundsnormer. Høringsprocessen skal fortsætte. Det er en lovmæssig demokratisk proces, hvor alle kan og skal komme til at udtrykke deres meninger om projektet. Den proces må aldrig undertrykkes. Høringsmøderne skal være med til at informere så mange som muligt om de enkelte forhold overfor et ønske om at bygge en mine. Høringsmøderne er ikke den endelig beslutning om Naalakkersuisut vil beslutte for eller imod.”


Naalakkersuisut vil løbende vurdere risikoen ved at deltage i endnu et høringsmøde senere, hvor de ansvarlige politikere også vil deltage.

Kontaktperson:
Ministersekretær, Salik Damgaard, tlf.nr.: +299 346894
Departementschef, Jørgen T. Hammeken-Holm, tlf.nr.: +299 346846