Nye karantænekrav ved smitte

Som følge af at den engelske variant af corona virus breder sig og forventes at blive den dominerende variant i Danmark i midten af februar, tager Naalakkersuisut nu skridt til at skærpe karantæne kravene til nære kontakter i tilfælde af smitte. Det betyder, at nære kontakter til personer, der er konstateret smittet med coronavirus, først må ophæve hjemmekarantæne ved negativt testsvar på dag 14. Der skal efter ophævelse af hjemmekarantæne efterfølgende være skærpet fokus på efterlevelse af de generelle, smitteforebyggende anbefalinger.

Myndighedsrejserne vil fortsætte så længe smittepresset i Danmark er højt. Indtil videre fastholdes myndighedsflyvninger hele februar måned.

Det er muligt at søge om indrejse via sulllissivik.gl for perioden 1. februar til 28. februar.

Prioritering af Sundhedsvæsenets arbejdsopgaver

Sundhedsvæsenet er under et større pres, både i forbindelse med opgaver knyttet til vaccination af landets borgere, samt ved personalemæssige rekrutteringsproblematikker i forbindelse med coronarestriktionerne. Dette medfører, at enkelte områder af sundhedsvæsenet midlertidigt får længere behandlingstider.

De områder hvor man må forvente længere behandlingstider er dem der ud fra en sundhedsfaglig vurdering kan vente i mindst 6 måneder på at blive gennemført. Det er dog kun hvis udførelsen af opgaven forudsætter at der skal indkaldes specialister eller andet personale fra Danmark eller andre lande.

Uopsættelige opgaver vil blive gennemført uændret, herunder f.eks.:
- Akutte behandlinger
- Vagtberedskabet i hele landet
- Aktiviteter der lægefagligt vurderes til ikke at kunne vente i 6 mdr.
- Hele det psykiatrisk Område
- Kræftudredning og behandling
Denne prioritering af sundhedsvæsenets arbejdsopgaver sker ud fra et hensyn om at mindske risikoen for at tilkaldt personale medbringer covid-19 smitte med her til landet. Samtidigt at Sundhedsvæsenet gerne skal have så effektivt et sundhedstilbud som muligt.

For yderligere oplysning kontakt ministersekretær i Departementet for Sunhed, Frederik Siegstad frsg@nanoq.gl, tlf. 233993