Ændring af vilkårene for moskusoksejagt i Jagtområde 3, 4 og 5 ved Kangerlussuaq

Fra 27. januar 2021 er følgende vilkår gældende til en anden meddelelse gives:
  1. Det er ikke tilladt for alle personer med tilladelse til moskusoksejagt i Kangerlussuaq at gå på isen eller køre over fjordisen med motorkøretøjer til Jagtområderne 3 og 4 da isen er for tynd og farligt. Meddelelse om ændring vil ske så snart isen vurderes som sikker for færdsel for moskusoksefangere. Ændringen gælder både for erhvervsfangere og fritidsfangere.
  2. Jagtområde 2 åbnes op for både erhvervsfangere og fritidsfangere med licens til moskusoksejagt i Jagtområde 3 og 4 indtil fjordisen bliver sikker.
  3. Personer med licens til moskusoksefangst i Jagtområde 5 er henvist til Jagtområde 2 indtil snedækket kommer i orden, og ophobning af sand på sne ikke forstyrrer trafikken.
  4. Eventuelle ubrugte moskusokselicenser for dem som har licenser til Jagtområde 3, 4 samt 5, som nu er henvist til Jagtområde 2, kan benytte disse i nævnte områder når is-situationen i fjorden bliver sikker og sneforholdene bliver bedre for færdsel.
  5. Antal kvoter samt udstedte licenser er uændret i jagtområde 1-5, og den øvre grænse for jagtområderne er ikke ændret, jf. bilag 4 kortbilag.
  6. Kørselsbestemmelser udstedt af Qeqqata kommunea overholdes, inkl. i UNESCO området ved Aasivissuit og Nipisat.
Ændringerne er foretaget efter samråd mellem Departementet, Qeqqata Kommunea, jagtbetjente og fangere i et godt samarbejde. Både is- og snedække situationen er en mærkbar udfordring for gennemførsel af moskusoksejagten. Der er indhandling af moskusoksekød til slagteriet i Kangerlussuaq.


For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl