Reje TAC`en forhøjes til 115.000 tons
Naalakkersuisut har fastsat TAC´en for rejer ved Vestgrønland i 2021 til 115.000. Det er en stigning på 5.000 tons i forhold til 2020.

Ved Østgrønland fastsættes TAC´en for rejer til 7.000 tons, det er en stigning på 2.250 tons i forhold til 2020. Endvidere fastsatte Naalakkersuisut, at fiskeriindsatsen på 3M Flemish Cap skal være på 129 dage.

Der afsættes en foreløbig kvote på 2.600 tons af den fastsatte TAC for 2021 til EU, eftersom forhandlingerne med EU endnu ikke er afsluttede. Dette er tilsvarende den mængde, der skal afsættes til EU i henhold til Fiskeripartnerskabsaftalen.

Desuden reserveres i 2021 en mængde på 1.223 tons til Canada, som er bestemt ud fra en beregningsmodel baseret på parametre omkring bestandens biomasse samt historiske fangster over en 10 års periode, 2010 – 2019, som angivet i forvaltningsplanen for fiskeri efter rejer i Vestgrønland.

TAC-en for rejer i Vestgrønland er i overensstemmelse med den videnskabelige rådgivning for 2021.

TAC´en for Østgrønland er fastsat på baggrund af overvejelser omkring den videnskabelige rådgivning, stigende fangster samt det faktum, at der ikke har været survey i en årerække.

I 2019 rådgav NAFO Scientific Council, på baggrund af en positiv udvikling i bestanden i Flemish Cap, at der igen kunne tillades et fiskeri i området. I 2020 fik Grønland således tildelt 129 fiskedage i område 3M.

Naalakkersuisut vedtog endvidere at godkende den reviderede forvaltningsplan for fiskeri efter rejer i Vestgrønland. Den ny forvaltningsplan kan ses på Naalakkersuisut.gl.

Kontaktperson afdelingschef, Birgitte Jacobsen, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. E-mail: bija@nanoq.gl