Islands regering har netop udgivet og offentliggjort rapporten ”Greenland and Iceland in the New Arctic”

Tilbage i april 2019 nedsatte den islandske udenrigsminister Gudlaugur T. Tórdarson, en islandsk arbejdsgruppe el. ’Grønlandskomite’, som skulle komme med anbefalinger til at styrke samarbejdet mellem Island og Grønland. Arbejdsgruppen skulle også se på det nuværende bilaterale samarbejde. Rapporten er udarbejdet af tidligere udenrigsminister Össur Skarphedinsson, som formand for arbejdsgruppen, mens Unnar Brá Konradsdóttir og Óttarr Gudlaugsson blev udpeget som de andre medlemmer.

Arbejdsgruppen har i løbet af 2019 og 2020 afholdt en lang række møder med interessenter i både Island og Grønland.

Rapporten er bestilt af det islandske udenrigsministerium og det er således en islandsk rapport med islandske perspektiver, og rapportens anbefalingerne er arbejdsgruppens alene, hvorfor der ikke er truffet nogen politisk beslutning om disse. Rapporten henviser til at den kan anvendes som rettesnor eller eksempel på områder der kan samarbejdes omkring.

Altså er det i første omgang særlig den islandske udenrigsminister og hans ministerium der skal beslutte, hvor de vil sætte fokus og hvilke anbefalinger de vil tage til sig. Derudover må det forventes, at udover de overordnet udenrigspolitiske konklusioner som hører under Naalakkersuisoq og NAN, så vedrører mange af anbefalingerne en række departementers ressortområder, samt forslag til styrket samarbejde med institutioner og organisationer i Grønland, som også må tage stilling til evt. fordele ved et samarbejde som rapporten lægger op til.

Begge lande har diplomatiske repræsentationer i henholdsvis Nuuk og Reykjavik, og udover det generelle politiske samarbejde er der en stigende økonomisk vækst og forbindelser til hinanden.

Udover overordnede sektorer som handel, sundhed, fiskeri, infrastruktur, råstofområdet, energi, luftrummet, turisme og Arktis-relateret emner generelt, er der et særligt fokus på Østgrønland, da det er Islands nærmeste nabo og der i mange år har været særlige tætte forbindelse dertil.

Rapporten indeholder i alt 99 konkrete anbefalinger, hvoraf 10 er prioriteret anbefalinger, som er både formaliseret politiske aftaler som praktiske anbefalinger.

Rapporten er blevet oversat fra islandsk til engelsk, og er på i alt 272 sider.

Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender og Energi Steen Lynge udtaler i denne forbindelse:

”Jeg finder det enormt spændende og interessant at den islandske regering har dedikeret mange ressourcer, undersøgt muligheder og udarbejdet en lang række anbefalinger til et øget samarbejde mellem Grønland og Island. Min islandske kollega Gudlaugur T. Tórdarson og jeg har netop afholdt virtuelt møde, hvor han præsenterede baggrunden og rapporten, og jeg ser meget frem til det kommende arbejde og udmøntningen af de mange gode intentioner og anbefalinger som rapporten indeholder.”

For nærmere information: Repræsentationschef Jacob Isbosethsen jsis@nanoq.gl +3546655610

Find rapporten her (link)