Naalakkersuisoq har ikke afgivet ukorrekt forklaring vedr. narhvalkvoter i Østgrønland

Partii Naleraqs Formand i Tasiilaq, Emanuel Nûko, har gennem AG uge 03 af 20. januar 2021 udtalt sig, at jeg har løjet ved at afgive ukorrekt forklaring i en TV-udsendelse, om at de tildelte narhvalkvoter fra ”Kangerlussuaq-bestanden” i Østgrønland, ikke var fremlagt for interessenter før de tildeles til forvaltningsområdet Tasiilaq. Emanuel Nûko mener nemlig, at der ikke har været nogen som helst høring vedrørende kvoter i Kangerlussuaq Nord for Tasiilaq. Det er forkert og misforstået af Emanuel Nûko.

Naalakkersuisut forskelsbehandler ikke fangerne i Østgrønland. Naalakkersuisut har d. 2. januar 2020 besluttet at lave en årskvoteplan gældende fra og med 2020 til og med 2023 for Østgrønland. Denne beslutning skete med henvisning til både den biologiske rådgivning og at sikre kødforsyning samt bevaring af kultur til Østgrønland i den alvorlige situation der er meldt ud om narhvalbestande i Østgrønland. Ved denne kvoteplan og prioritering af kødforsyning og bevaring af kultur til nævnte områder har Naalakkersuisut netop vægtet kødforsyning og bevaring af kultur til både Ittoqqortoormiit og Tasiilaq og området.

I december 2020 har jeg som Naalakkersuisoq medlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug truffet beslutning om narhvalkvoter for 2021 og har fulgt Naalakkersuisuts beslutning af 2. januar 2020 for 2021 narhvalkvoterne for Østgrønland.
For 2020 har Naalakkersuisut oveni købet besluttet at give en ekstra kvote på 8 narhvaler i Tasiilaq og området i foråret 2020, netop af hensyn til kødforsyning til området. Det er derfor forkert af Emanuel Nûko at skrive at Naalakkersuisut følger Naturinstituttets biologiske rådgivning til punkt og prikke. Som bekendt er den biologiske rådgivning for hele Østgrønland 0 fangst.

Hvert år sender departementet 5 ugers høringer vedrørende alle kvoterede arter, ikke mindst høring af hvid- og narhvalkvoter for efterfølgende år. Efter høring kan de besluttede kvoter være anderledes end det der blev sendt til høring, afhængigt af høringssvar og beslutninger. Under høringen af 2020 hvid- og narhvalkvoter i 2019, blev kvoteplanen for 2020-2023 for Østgrønland fremlagt og rundsendt til alle kommuner, KNAPK, andre relevante organisationer. Høringen og høringssvarene blev sat ind i Selvstyrets høringsportal. I kvoteplanen kan det ses at der for ”Kangerlussuaq-bestanden” ikke fastsattes kvote i 2020, men at der blev fastsat en kvote i 2021 frem til og med 2023. Denne kvote kan fanges af fangere fra forvaltningsområdet Tasiilaq.

Samme kvoteplan blev sendt i høring i forbindelse med 2021 hvid- og narhvalkvoter i efteråret 2020, hvor høringen oprindeligt skulle vare 7 uger og 5 dage, men blev forlænget med en uge ekstra efter et ønske om forlængelse fra KNAPK. Derfor er det forkert af Emanuel Nûko at skrive at der ikke har været høring af fangerne. Det har der været.

For nærmere information kontakt Amalie A. Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl