Ja! - Til ny overenskomst for pædagogerne

Den 18. januar 2021 meddelte Pædagogernes fagforbund NPK, at resultatet af sidste uges urafstemning blandt stemmeberettigede medlemmer nu foreligger. Opgørelsen viser, at der blandt de opgjorte gyldige stemmer har knapt 80 % valgt at sige ja til det indgåede overenskomstforlig. Den nye overenskomst er gældende frem til den 31. marts 2024.

Med resultatet vil den menige pædagog opleve et mærkbart løft i lønnen, hvad der også var kernen i forhandlingerne. Et andet væsentligt element omfatter øremærket arbejdstid til administrativt arbejde. Det betyder blandt andet, at der nu er bedre mulighed for at kunne forberede samtaler med forældre. Til forstandere og souscehfer på døgninstitutionsområdet, bokollektiver og boenheder har det været en prioritet at synliggøre ledelsesansvaret i form af et nyt funktionstillæg. Derved har både den menige pædagog og også ledelsen fået opmærksomhed i den nye overenskomst.

Naalakkersuisoq for Finanser Vittus Qujaukitsoq udtrykker på vegne af Selvstyret og de Grønlandske kommuner stor tilfredshed med, at det nu er lykkedes at lande forhandlingerne. Med resultatet er der nu grundlag for at fastholde de som i dag er ansat og tiltrække de som bliver uddannet, så der bliver så mange af pædagogisk uddannelse som muligt i faget, til gavn og tryghed for vores børn.

Med afstemningsresultatet kan de nye overenskomstvilkår underskrives endeligt, således at de nye lønvilkår kan træde i kraft.

For yderligere oplysning kontakt Styrelseschef André Steenholdt-Guttesen, email: andg@nanoq.gl, tel.: + 299 34 50 00