Politiet er en vigtig samarbejdspartner i arbejdet mod seksuelle overgreb

Naalakkersuisut har med interesse modtaget Grønlands Politis rapport: Barrierer for anmeldelse – Analyse om anmeldelser af seksuelle overgreb mod børn og unge.

Grønlands Politi har den 18. januar offentliggjort Barrierer for anmeldelse – Analyse om anmeldelser af seksuelle overgreb mod børn og unge, som peger på forskellige årsager til, hvorfor der fortsat er mange seksuelle overgreb, som ikke bliver anmeldt.
”Arbejdet mod seksuelle overgreb på børn og unge er særdeles vigtigt. Vi kan aldrig have for lidt viden - jo mere vi ved, jo bedre kan vi forebygge overgreb og hjælpe de, der har været udsat for overgreb” udtaler Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet, Martha Abelsen.
Grønlands Politi kommer i rapporten med anbefalinger til, hvordan barrierer for anmeldelse kan nedbrydes.
”Politiets anbefalinger til indsatser for at nedbryde barrierer for anmeldelse af seksuelle overgreb af børn og unge ligger meget godt i tråd med både det strategiske og forebyggende arbejde mod seksuelle overgreb på børn og unge.

På trods af emnets alvorlige karakter er det glædeligt, at politiets analyse stemmer godt overens med vores egne og det arbejde, som allerede foregår blandt andet i regi af National handlingsplan mod forældres omsorgssvigt af børn 2020-2030, Grønlandsk-dansk tværgående arbejde for en styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønland og ikke mindst Killiliisa – Naalakkersuisuts strategi mod seksuelle overgreb 2018-2022.

Jeg anser politiet for at være en væsentlig og værdifuld samarbejdspartner i arbejdet mod seksuelle overgreb på børn og unge, og jeg ser frem til det fortsatte samarbejde på området” udtaler Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet, Martha Abelsen.

For nærmere information kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på e-mail: ihla@nanoq.gl eller tlf. + 299 554160