Stor efterspørgsel efter vaccinationer mod COVID-19

Sundhedsvæsenet oplever stor efterspørgsel fra borgere om, hvornår det bliver deres tur til vaccination. Borgere i Nuuk og Ilulissat som endnu ikke er blevet vaccineret henvises til at afvente henvendelse fra Sundhedsvæsenet eller kommunen, når en ny sending er modtaget.

Den første vaccinesending, som Sundhedsvæsenet modtog efter nytår blev opbrugt i uge 1. Doserne i sendingen strakte sig til 1.305 personer. Anden sending af vacciner, som Sundhedsvæsenet modtog i uge 2 går til borgere og medarbejdere i henholdsvis Qaqortoq, Aasiaat og Sisimiut.

”Mængden af vacciner er begrænset og det er derfor prioriteret, hvilke grupper vaccinerne skal gå til i første omgang. Først og fremmest plejehjemsbeboere, ældre borgere, frontpersonale i pleje- og sundhedssektoren og borgere med særlige lidelser,” fortæller direktør for Sundhedsvæsenet Joanis Erik Køtlum. Han oplyser desuden, at den tidligere oplevede skepsis mod vaccinen er vendt til efterspørgsel. ”Sundhedsvæsenet har den seneste tid fået mange henvendelser fra borgere, som gerne vil vaccineres og fra borgere som i første omgang har takket nej, men som nu har ombestemt sig. Det anser vi som meget positivt,” fortæller han.

 

Ældre, sårbare og frontpersonale vaccineres

I den første sending var fordelingen mellem byerne 402 vacciner til Ilulissat og 903 vacciner til Nuuk. Fordelingen imellem de forskellige grupper var; frontpersonale i sundhedsvæsenet 396, frontpersonale plejehjem 133 og ældre borgere, plejehjemsbeboere samt personer med særlige lidelser 776.

”Vi er glade for at både Sundhedsvæsenets personale og borgerne tager imod tilbuddet om vaccination mod COVID 19. Det betyder, at vi er godt rustet til den sidste del af kampen mod coronavirussen, fortæller Joanis Erik Køtlum. Vi er også taknemlige for samarbejde med kommunerne om vaccinationerne. Kommunerne stiller lokaler, transport og medarbejdere til rådighed. Dette er en betydelig hjælp for at kunne gennemføre den krævende vaccinationsopgave”, fortæller direktøren for Sundhedsvæsenet.

 

Næste vaccinationsrunde

Især i Nuuk er sundhedsvæsenet ikke endnu i mål med at vaccinere ovenstående grupper med den første leverance. De borgere, som endnu ikke er vaccineret, vil blive vaccineret, når de næste sendinger modtages.
”På nuværende tidspunkt kan vi desværre ikke sige hvornår, men vi forventer, at det er indenfor de nærmeste uger. Borgere kan forvente information herom via pressen, når en dato ligger fast,” fortæller Joanis Erik Køtlum.

Opfordringen til borgere der ønsker at blive vaccineret er, at man ikke kontakter sundhedsvæsenet med henblik på at blive vaccineret på nuværende tidspunkt. Det belaster de i forvejen pressede telefonkøer, men at man venter til man bliver kontaktet.

 

Fortsat opmærksomhed på generelle råd

Vaccination mod COVID-19 er et vigtigt supplement til de tiltag, der søger at mindske smittespredningen af ny coronavirus i samfundet.

Selvom det nu er muligt for nogle borgere at blive vaccineret mod COVID-19, skal vi fortsat holde fast i at overholde de generelle råd om fx god håndhygiejne, rengøring, udluftning og afstand.