Bestyrelsessekretariatet lancerer åben og transparent rekrutteringsplatform

Bestyrelsessekretariatet lancerer åben og transparent rekrutteringsplatform målrettet bestyrelserne i de selvstyreejede aktieselskaber i samarbejde med nBoard.

De selvstyreejede aktieselskaber har en central rolle i Grønland. Udover tilsammen at udgøre omkring 60 pct. af bruttonationalproduktet, udfører selskaberne opgaver af væsentlig betydning for det grønlandske samfund. Eksempelvis kan nævnes forsyning af hele landet med forskellige varer, tjenester og infrastrukturydelser. Det er derfor blandt Naalakkersuisuts vigtigste opgaver at sikre en professional ledelse af Selvstyrets aktiver for at imødekomme Selvstyrets ejer interesser. Blandt disse hensyn vægtes det højt, at rekrutteringen til de selvstyreejede aktieselskaber i Grønland sker ved hjælp af åbne, transparente og professionelle rekrutteringsprocesser. Netop dette danner udgangspunktet for den nye åbne platform, www.bestyrelser.gl, som blev lanceret den 13. januar 2021.

Den nye platform er udviklet i samarbejde med nBoard, som er Nordens største rekrutteringsplatform for bestyrelser. Om samarbejdet udtaler afdelingschef Lars Balslev i Bestyrelsessekretariatet, Formandens Departement:

”Vi har i dag nogle dygtige og professionelle bestyrelser i de selvstyreejede aktieselskaber. Samarbejdet har til hensigt at skabe et styrket grundlag for rekrutteringen til disse bestyrelser fremover samt sikre transparens, åbenhed og bredde i processen. Den nye tilgang sikrer netop disse ting, og vi har store forventninger til den nye platform og fremtiden for de selvstyreejede selskaber.”

”Vi ser frem til at indgå i et spændende partnerskab med Bestyrelsessekretariatet og i fællesskab styrke rekrutteringsprocessen til de selvstyreejede selskabers bestyrelser. Vi håber at dette kan inspirere andre instanser til at følge trop i løbet af de kommende år. Hos nBoard arbejder vi for at skabe en bestyrelseskultur 2.0, hvor alle bestyrelsesposter besættes ved hjælp af åbne søgninger. Vi kan se, at denne platformsbaserede tilgang skaber de bedste resultater for både virksomhederne, ejerne og de potentielle kandidater.” udtaler nBoards direktør Joakim Bruchmann.

www.bestyrelser.gl henvender sig til alle, der ønsker at søge en bestyrelsespost i én eller flere af de selvstyreejede aktieselskaber, og forudsætter blot, at man opretter en gratis profil. Ved oprettelse vil man som kandidat ligeledes blive synlig i den danske database nBoard.dk og således blive eksponeret mod attraktive bestyrelsesposter i Danmark.

I den nye rekrutteringsproces gennem bestyrelser.gl opstiller Bestyrelsessekretariatet forud for hver rekruttering til en af de selvstyreejede selskabers bestyrelser en række parametre, som prioriteres af nBoard’s rekrutteringskonsulenter i screeningsprocessen af ansøgerne. nBoard udarbejder derpå et opslag med forskellige parametre hvor der eksempelvis kan være krav om økonomiske færdigheder, kompetencer inden for salg, marketing, ledelse m.v. nBoard iværksætter derpå en rekrutteringsproces, hvorigennem medlemmer af databasen har mulighed for at søge den pågældende bestyrelsespost. Information om den opslåede bestyrelsespost sendes via mail til alle registrerede kandidater i bestyrelser.gl, nboard.dk samt oplås på Bestyrelsessekretariatet LinkedIn side ”Bestyrelsessekretariatet” og på Naalakkersuisuts hjemmeside. Efter ansøgningsfristens udløb faciliterer nBoard en professionel screening af ansøgningerne, hvorpå 5 spidskandidater udvælges og overdrages til Naalakkersuisuts videre behandling. Igennem ovenstående proces skabes således en professionel og styrket rekrutteringsproces, hvor ønsket ligeledes er at sikre så solidt et rekrutteringsgrundlag som muligt igennem en udvidet database af kandidater. Alle der er interesseret i bestyrelsesarbejde i de selvstyreejede aktieselskaber opfordres til at oprette en profil på www.bestyrelser.gl.

Om nBoard ApS

nBoard er nordens største rekrutteringsplatform for bestyrelser, med 2.500+ potentielle bestyrelseskandidater og benyttes af hundredvis af virksomheder. nBoard blev stiftet i 2019 med visionen om at skabe en bestyrelseskultur 2.0. En kultur hvor flere kandidater bringes i spil, og hvor rekrutteringen til bestyrelsen er professionel, bred og transparent. Resultaterne taler for sig selv. Åbne opslag er ikke alene god governance – det skaber også de bedste resultater for virksomhederne.

For yderligere information er I velkommen til at kontakte:

Afdelingschef i Bestyrelsessekretariatet Lars Balslev på tlf. 52 27 77 eller mail laba@nanoq.gl.

CEO & co-founder hos nBoard Joakim Bruchmann på telefon +45 42 70 71 81 eller mail jb@nBoard.dk