Næste fase af vaccinationsstrategien påbegyndes

I dag har vi modtaget den anden forsyning af vacciner fra Danmark, fra producenten Pfizer/BioNTech og dermed kan næste fase af vaccinationsstrategien påbegyndes.

 

Aasiaat, Sisimiut og Qaqortoq

I fase 2 fortsættes der med vaccinationer af plejehjemsbeboere, ældre over 70 år, sundheds- og plejepersonalet samt mest sårbare patienter i Qaqortoq, Aasiaat og Sisimiut.

I vaccinationsstrategiens fase 1 blev plejehjemsbeboere, ældre over 75 år, sundheds- og plejepersonalet samt mest sårbare patienter vaccineret i Nuuk og Ilulissat med Pfizer/BioNTech vaccinen.

 

I takt med vaccinetilgængeligheden øges, udrulles vaccinationsstrategien fra stadierne I til IV – til alle borgere over 18 år er blevet tilbudt muligheden for at blive vaccineret.

 

 

Personer med særligt øget risiko prioriteres

Personer med tilstande og sygdomme, som medfører en særlig øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 prioriteres i de første faser. Der er sundhedsvæsenet der udvælger dem som tilbydes at blive vaccineret.

 

Alder er en væsentlig risikofaktor for alvorligt forløb af COVID-19, og stigende alder indgår – sammen med nedenstående kriterier- som en meget væsentlig del af den konkrete risikovurdering hos den enkelte borger. Som udgangspunkt vil børn og unge med selv meget svære sygdomme og tilstande således typisk ikke være i særlig øget risiko, mens personer ældre end 65-70 år typisk vil være omfattede.

 

Hvem er i øget risiko?

 

• Meget svær hjerte-, lunge- eller leversygdom, svært nyresvigt, udbredt kræftsygdom, svære degenerative og neuromuskulære sygdomme, svær psykotisk sygdom m.v.

• Svært nedsat funktionsevne

• Svært behandling og/eller dårligt kontrolleret alvorlig sygdom

• Mange samtidige svære sygdomme og tilstande ud fra en helhedsvurdering medfører særlig øget risiko, dvs. typisk patienter med multisygdom og høj grad af polyfarmaci

• Solid organtransplantation, eller organsvigt på venterliste hertil

• Maligne (ondartede) hæmatologiske sygdomme

• Aktiv kræftsygdom med pågående behandling med kemoterapi, strålebehandling, immunmodulering m.v.

• Svær immunsuppression f. eks. knoglemarvs- eller stamcelletransplantatione inden for 6 måneder, igangværende immunhæmmende behandling, seglcelleanæmi. SCID, splenektomi m.v.

 

Du kontaktes, når det er din tur

Du vil blive kontaktet af sundhedsvæsenet, når det bliver din tur til at få tilbuddet om at blive vaccineret.

 

Yderligere information: Landslæge Henrik L Hansen