Ny bekendtgørelse om affald

Naalakkersuisut har netop udstedt en ny bekendtgørelse om affald. Bekendtgørelsen sætter rammerne for affaldshåndteringen og har blandt andet øget fokus på genanvendelse frem for bortskaffelse.

Der sker meget på affaldsområdet i disse år, og affald anses i stigende grad som en ressource. Forebyggelse og håndtering af affald er en central del af den grønne omstilling, og der arbejdes fortsat på at effektivisere affaldshåndteringen i hele landet. På den baggrund har der været behov for at udarbejde en ny affaldsbekendtgørelse i tæt samarbejde med kommunerne, som varetager den daglige affaldshåndtering.

”- Vi har taget endnu et stort skridt mod at effektivisere affaldshåndteringen i hele landet. Med den nye affaldsbekendtgørelse, som er udarbejdet i tæt samarbejde med kommunerne, sætter vi fokus på genanvendelse og genbrug frem for bortskaffelse. Det er meget glædeligt og vil være med til at gøre en forskel for vores miljø, natur og klima”
, udtaler Naalakkersuisoq for Arbejdsmarked, Forskning og Miljø Jess Svane.

Ændringer i forhold til gældende lovgivning
I forhold til gældende lovgivning medfører den nye affaldsbekendtgørelse bl.a. væsentlige ændringer på følgende områder:
  • Der indføres et omfattende definitionskatalog med henblik på at ensarte sprogbrug på området.
  • Der fastsættes nærmere regler for de kommunale affaldsplaner samt for at kommunerne kan bestemme, at et fælleskommunalt affaldsselskab kan udarbejde affaldsplanen.
  • Der fastsættes principper for beregning af affaldsgebyrer med henblik på at styrke implementeringen af forureneren-betaler-princippet.
  • Der stilles krav om, at kommunalbestyrelsen skal opsætte askebægre på offentlige områder inden for by- og bygdeområder.
  • Der indføres mulighed for, at Naalakkersuisut kan give tidsbegrænset dispensation til åben afbrænding af affald.
Den nye affaldsbekendtgørelse kan læses i sin fulde længde her.

De indkomne høringssvar og Departementet for Forskning og Miljøs høringssvarnotat kan findes her.

Naalakkersuisuts affaldshandlingsplan
Naalakkersuisut offentligjorde i 2020 sin affaldshandlingsplan for 2020-2031, som sætter retningen for den nationale affaldspolitik og sætter rammerne for kommunernes affaldsplanlægning.

Affaldsområdet er under grundlæggende forandring. Grundlaget for de kommende års indsats på affaldsområdet er implementeringen af en fælles national affaldsløsning. Det betyder, at der i de kommende år skal etableres to nye landsdækkende affaldsforbrændingsanlæg, der skal drives af det fælles kommunale affaldsselskab ESANI A/S. Der etableres desuden modtagestationer i hele landet, hvorfra affald transporteres til de landsdækkende anlæg. Formålet med den nye organisering er at sikre en effektiv affaldshåndtering, der er miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig, og hvor affald udnyttes bedst muligt, også som energiressource.

Naalakkersuisuts affaldshandlingsplan 2020-2031 kan læses her.

For yderligere oplysninger kontakt departementschef i Departementet for Forskning og Miljø Mette Skarregaard Pedersen på tlf.: 346476 / 529844 eller e-mail: mesp@nanoq.gl eller pan@nanoq.gl