Ny forvaltningsplan for krabbefiskeriet

 

Den 5. januar 2021 har Naalakkersuisut godkendt en forvaltningsplan for krabber.

Dette har følgende betydning for udstedelse af licenser til krabber:

  • Der vil ikke blive udstedt licenser til nye aktører til erhvervsmæssigt fiskeri efter krabber i en 2 årig periode fra 1. januar 2021 til og med 31. december 2022.

 

  • Der er indført 2 nye forvaltningsområder ved opdeling af Sisimiut og Nuuk-Paamiut i udenskærs og indenskærs område (uden for og inden for 3 sømil fra basislinjen).

De andre forvaltningsområder vil fortsat være de samme. Dette betyder, at der fremadrettet er 8 forvaltningsområder for krabbefiskeriet.

 

  • Der kan kun udstedes licens til 2 forvaltningsområder i ét kalenderår.

 

  • Der udstedes kun licenser til fartøjer mindre end 75 BRT/120BT.

 

  • Yderligere, er det indført krav om brug af escape window, som er snor af nedbrydeligt materiale der bruges til at holde nettet om tejnen sammen. Der er enighed om en 1 års overgangsperiode for dette krav, så fiskerne har 2021 til at tilpasse deres fiskeriudstyr.

 

  • Det vil være forbudt at oplagre tejner på havbunden.

 

Der er ikke lavet yderligere ændringer af reglerne for fiskeriet efter krabber.

Her er TAC for forvaltningsområderne:

 

Krabber

 

Upernavik

191 tons

Diskobugt - Uummannaq

576 tons

Sisimiut, indenskærs

483 tons

Sisimiut, udenskærs

68  tons

Maniitsoq

37  tons

Nuuk-Paamiut, indenskærs

806  tons

Nuuk-Paamiut, udenskærs

214  tons

Qaqortoq-Narsaq

260  tons

Krabber i alt

2.635  tons

 

 

Kontaktperson Birgitte Jacobsen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. E-mail: bija@nanoq.gl