1 års dagen efter modtagelse af de første oplysninger om Covid-19

I dag er det 1 år siden selvstyret første gang modtog oplysninger fra WHO om Covid-19, og det er derfor meget passende at gøre status på hvor langt vi er nået siden da.

I mandags påbegyndte man de første af mange vaccinationer, der på sigt skal tilbydes til hele befolkningen. Sådan en opgave er forbundet med udfordringer som kræver en stor indsats fra mange nøglepersoner, og en stor portion tålmodighed fra alle de borgere, der vil kunne drage stor gavn af sådan en vaccination.

Der er i ugens løb vaccineret cirka 400 personer i Ilulissat og næsten 800 personer i Nuuk, med den første af to vaccinationer der er nødvendige for at opnå vaccinationens fulde effekt. 

Planen for anvendelsen af de modtagne vacciner er foreløbigt opdelt i flere faser som er bestemt ud fra antallet af vacciner der er tilgængelige. På nuværende tidspunkt modtager vi kun begrænsede mængder vacciner af mærket Pfizer/BioNTech, som stiller store krav til opbevaring og anvendelse, derfor befinder vi os pt. i fase 1.

 

I fase 1 bliver følgende målgrupper tilbudt vaccinering:

-          Alle borgere på 75 år og derover.

-          Beboere på alderdomshjem (uanset alder).

-          Medarbejdere på alderdomshjem, i hjemmehjælpen og udvalgte grupper i sundhedsvæsenet som alle har omfattende patientkontakt i deres arbejde.

-          Personer i særlige risikogrupper (udvælges af sundhedsvæsenet).

 

Ved den næste levering af vacciner starter fase 2 og i denne fase er vaccinationsstrategien rettet mod plejehjemsbeboere, ældre over 70 år, sundheds- og plejepersonalet samt personer med visse kroniske sygdomme i Aasiaat, Sisimiut og Qaqortoq, samt ældre over 65 år og personer med visse kroniske sygdomme i Nuuk og Ilulissat.

Grundet de relativt små mængder af vaccinen der modtages pt., er det også nødvendigt at udvælge de byer hvor vaccinen indledningsvis kan tilbydes.
Byerne vil blive udvalgt på baggrund af de store krav der er til vaccinens opbevaring og brug, samt den konkrete risiko borgerne er udsat for i forbindelse med indrejsende, og som følge af hvor mange personer i de pågældende byer, der indgår i den ovennævnte målgruppe. Den overordnede udvælgelse af målgruppen og fordelingen, er godkendt politisk.
De aktuelle byer hvor vaccinationen bliver tilbudt til målgruppen, bliver oplyst løbende på
nun.gl

 

Vaccinen ”Moderna” blev godkendt til brug tidligere i denne uge, og vi forventer derfor at det bliver denne vaccine vi modtager som den næste type. Når vi modtager Moderna vaccinen, kan vi begynde at vaccinere i resten af landet. I bygder og mindre byer i yderdistrikterne vil alle personer over 18 år blive tilbudt at blive vaccineret på samme tid, mens man i større byer vil vaccinere befolkning i rækkefølge med de mest sårbare først.

Naalakkersuisoq for Sundhed, Anna Wangenheim oplyser følgende:

Jeg har rettet kontakt til den danske Sundheds- og Ældreminister vedrørende Grønlands andel i de vacciner som bliver anvendt i rigsfællesskabet. Dette med henblik på at sikre, at der hurtigst muligt kan skaffes den nødvendige mængde vacciner til, at foretage en fuldstændig vaccination af alle vores borgere i særligt Nord- og Østgrønland. En fuldstændig vaccination af alle personer i netop disse dele af landet vil væsentligt kunne styrke vores indsats mod den trussel som en epidemi med Covid-19 udgør i alle dele af rigsfællesskabet. Derfor er det meget vigtigt for mig at sikre, og stå i front for at imødegå den forsatte risiko som COVID19 udgør for hele befolkningen og for samfundet.