Bilaterale fiskeriaftaler indgået med Norge, Rusland og Færøerne for 2021

Grønland har indgået bilaterale fiskeriaftaler for 2021 med Norge, Rusland og Færøerne, som danner grundlag for det grønlandske fiskeri i norsk, russisk og færøsk farvand, og det norske, russiske og færøske fiskeri i grønlandsk farvand.

 

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug og repræsentanter fra erhvervslivet vurderer, at aftalerne er af stor værdi for landene, da de er med til at sikre helårsbeskæftigelse for begge landes fiskeflåder.

 

Nævneværdigt er det at Grønland i 2021 har fået adgang til flere pelagiske fisk i færøsk- og internationalt farvand, hvilket medfører gunstigere vilkår for den grønlandske pelagiske flåde.

 

Forhandlingerne blev gennemført på embedsmandsplan virtuelt i dagene mellem d. 1.-7. december. 

 

Protokollerne ligger på hjemmesiden: https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Departementer/Fiskeri-Fangst-og-Landbrug/Fiskeri/Internationalt/Fiskeriprotokoller

 

Nedenfor følger tabeller for protokollerne for 2021, samt mængder fra tidligere år i tons:

 

Tabel 1: Kvotebytte Grønland – Rusland 2010 - 2021

 

Land

Art

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Grønland i Rusland

Torsk

4.450

5.000

5.300

5.900

5.325

5.100

5.100

5.050

4.450

4.166

4.166

4.241

 

Kuller

1.350

1.500

1.500

530

500

500

500

500

550

603

430

329

 

Rejer

0

0

0

0

0

500

500

500

500

500

500

500

Rusland i Østgrønland

Rødfisk bund

0

0

0

0

0

0

500

500

450

300

300

300

 

Pelagisk rødfisk

2.600

3.350

1.200

1.100

700

700

0

0

0

0

0

0

 

Hellefisk

1.375

1.375

1.375

1.375

600

600

600

600

400

400

325

550

Rusland i Vestgrønland

Hellefisk SV

1.075

1.225

1.225

1.225

1.225

1.225

1.225

1.225

1.125

1.125

1.125

900

 

Hellefisk NV

650

650

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

 

Tabel 2: Kvotebytte Grønland – Norge 2010 - 2021

 

Land

Art

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Grønland i Norge

Torsk i Barentshavet

2.150

2.150

3.200

 

3.500

 

3.500

3.500

3.500

3.700

4.000

4.000

4.000

4.000

 

Kuller i Barentshavet

630

630

1.050

1.050

900

900

900

900

900

900

900

900

 

Sej i Barentshavet

1.000

1.000

1.000

1.000

700

700

700

500

500

500

450

450

 

Bifangst Nord for 62oN

260

260

260

260

260

260

260

300

300

300

250

250

Norge i Grønland

Hellefisk Vest

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

 

Hellefisk Øst

275

275

275

275

275

500

400

400

400

400

275

275

 

Pelagisk rødfisk Øst

300

300

1.500

1.800

750

0

0

0

0

0

0

0

 

Helleflynder Øst

235

235

160

160

160

160

100

10

10

10

30

30

 

Torsk Vest/Øst[1]

750

750

750

750

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.350

1.350

 

Bundlevende rødfisk

100

400

400

400

600

800

800

800

1.000

1.000

1.000

1.000

 

Brosme øst

-

-

-

-

-

-

200

340

340

340

340

340

 

Skolæst

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

 

Bifangst

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

 

Tabel 3: Kvotebytte Grønland – Færøerne 2010 - 2021

Land

Art

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Færøerne i Grønland

Hellefisk NV

125

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

Torsk, Øst[2]

275

255

255

255

355

355

825

1.225

1.425

1.325

1.500

2.500

 

Hellefisk, Øst[3]

275

275

275

275

275

275

275

325

325

325

225

225

 

Rejer, forsøg Øst

100

100

100

100

100

udgået

udgået

udgået

udgået

udgået

Udgået

Udgået

 

 

Brosme, øst[4]

0

0

0

0

0

0

475

475

475

475

475

475

 

Bundfisk, forsøg

60 fiskedage

60 fiskedage

60 fiskedage

60 fiskedage

60 fiskedage

udgået

udgået

udgået

udgået

udgået

Udgået

Adgang

Grønland i Færøerne

Atlanto-skandisk sild

3.000

3.000

2.350

2.050

2.100

2.100

2.500

2.500

2.500

3.200

3.200

6.500

 

Blåhvilling

0

0

0

0

0

0

8.000

13.000

16.000

13.500

13.500

14.700

 

Zoneadgang i fiskeri efter blåhvilling[5]

2.000

217

2.000

2.000

5.000

5.500

-

 

-

 

-

-

-

-

 

 

Hvis man ønsker yderligere oplysninger, som ikke nævnes her, kan man rette henvendelse til Departementet for Fiskeri, Fangst og*-784 Landbrug, apnn@nanoq.gl.

 

For nærmere information kontakt Katrine Kærgaard, Chefkonsulent, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, e-mail: katk@nanoq.gl[1] Forsøgskvote med visse betingelser

[2] Ifølge aftalen har Grønland givet tilladelse til 3 færøske trawl- og/eller linefartøjer ad gangen til fiskeri efter hellefisk i Østgrønland.

[3] Se note 2.

[4] Grønland giver iht. aftalen 6 færøske linefartøjer ad gangen adgang til fiskeri efter brosme i Østgrønland.

[5] Hele Grønlands kvote i NEAFC af blåhvilling kan fiskes i færøsk zone.