UK’S Handelsminister Truss skriver til Steen Lynge om fremtidige handelsrammer

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands (UK’s) Minister for International Handel Elizabeth Truss har den 22. december 2020, skrevet til Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender og Energi, Steen Lynge, om de nuværende og fremtidige handelsrammer mellem UK og Grønland. Da UK og Grønland, og en række andre lande, ikke kan nå at få permanente nye handelsrammer på plads imellem sig inden udløbet af 2020, har UK’s regering besluttet midlertidigt at udsætte planerne om at indføre nye toldtariffer og indføre toldfrie kvoter på bestemte fiskeprodukter. Det forventes at hjælpe til med at sikre noget af handlen med torsk og rejer mellem UK og Grønland næste år, til gavn for industrien i begge lande. Den midlertidige ordning skal indtil videre gælde for hele 2021, eller indtil importkvoten er opbrugt. Blandt de produkter, der midlertidigt får ophævet deres toldtariffer er torske- og rejeprodukter til videreforarbejdning i UK, hvilket udgør en del af Grønlands eksport til UK.

Brevet fra Minister Truss kommer efter, at Naalakkersuisoq Steen Lynge skrev et brev til Truss den 23. oktober, og Grønland efterfølgende sendte sit udkast til handelsaftale til UK den 18. november 2020.

Minister Truss skriver ligeledes, at hun har bedt sine folk om at analysere udkastet til handelsaftale, og fortsætte arbejdet med de grønlandske embedsfolk i 2021, således at de to lande kan fastholde og udvide deres handelsforhold.

Naalakkersuisoq Steen Lynge bemærker:
”Det er positivt, at UK’s regering træffer beslutning om at suspendere toldtariffer på nogle produkter af torsk og rejer. Det vil hjælpe med at sikre noget af vores handel til UK i det nye år. Vi er ikke i mål endnu, og vi har et stykke arbejde foran os, indtil vi forhåbentligt har en ny permanent handelsaftale i mellem UK og Grønland i det nye år, dette som konsekvens af, at UK træder ud af EU’s handelsrammer. Vi ser frem til et videre samarbejde med UK, og noterer os også det britiske ønske om at udvikle på forholdet mellem UK og Grønland i fremtiden.”

Minister Truss bemærker da ligeledes i sit brev, at forholdet til Grønland er vigtigt for UK, og at hun har bedt om regelmæssige opdateringer fra sine folk vedrørende diskussionerne med Grønland, for at sikre at handelsforholdet med Grønland kan fastholdes og styrkes.

For yderligere oplysninger: Rep.chef Mininnguaq Kleist, Email: mikl@nanoq.gl , Mobil: +32 499999858