Naalakkersuisuts beskæftigelsesstrategi 2021-2023

’INNOVATION, POTENTIALE, KOMPETENCE’ Naalakkersuisuts beskæftigelsesstrategi 2021-2023

Naalakkersuisuts beskæftigelsesstrategi 2021-2023 er nu offentliggjort og kan findes her.

Med INNOVATION, POTENTIALE, KOMPETENCE sætter vi retningen for Naalakkersuisuts arbejde på arbejdsmarkedsområdet i strategiperioden 2021-2023. Beskæftigelsesstrategiens fokusering er på udvikling af sektorer, der kan – og fortsat skal – skabe økonomisk vækst. Dermed udvikles en mere diversificeret og bæredygtig økonomi og flere arbejdspladser.

Samtidig er det en kerneprioritet for Naalakkersuisut, at vi sikrer en langt lavere ungdomsledighed. For at styrke og forbedre de unges fremtidsmuligheder efter folkeskolen, kræver det en målrettet indsats både af uddannelses- og arbejdsmar-kedsområdet.

I denne strategiperiode er der lagt vægt på at løse en af landets største samfundsmæssige udfordringer, ledigheden. Dette kræver en differentieret indsats og derfor vil indsatsområderne tage udgangspunkt i disse målsætninger:

Målsætning 1 Der skal udvikles flere erhvervssektorer, som kan skabe økonomisk vækst og arbejdspladser
Målsætning 2 Ungdomsledigheden skal nedsættes markant
Målsætning 3 Regionale beskæftigelsesindsatser skal sikre højere beskæftigelse i hele landet
Målsætning 4 Der skal skabes et bedre match mellem virksomheder og arbejdstagere

”Det er vigtigt, at vi arbejder tværgående mellem Naalakkersuisut, kommunerne og arbejdsmarkedets parter, for at få den bedst mulige synergieffekt mellem uddannelse, arbejdsmarkedet og erhvervslivet - til gavn for hele samfundet”
udtaler Naalakkersuisoq for Arbejdsmarked, Forskning og Miljø Jess Svane.

For yderligere oplysninger kontakt venligst departementschef Isak Nielsen Kleist, isiin@nanoq.gl