Undtagelser fra forbuddet mod salg af datoudløbne fødevarer

I medfør at § 6 stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 24 af 28. november 2019 om fødevarer, er der fastsat undtagelser fra forbuddet om salg af fødevarer efter datoudløb. Disse regler er fastsat i form af en ny bekendtgørelse for at sikre borgere i islægsdistrikter adgang til fødevarer i islægsperioden.

Det har tidligere været gældende praksis, at fødevarevirksomheder efter ansøgning kunne få dispensation til at sælge datoudløbne fødevarer. Grundet en lovændring er denne mulighed dog ophævet, og regler er i stedet fastsat i form af den nye bekendtgørelse. Det er således ikke nødvendigt at ansøge om dispensation for forbuddet i den kommende islægsperiode.

 

En fødevare kan sælges efter datoudløb såfremt den er mærket med ”mindst holdbar til” eller ”bedst før” og såfremt der kan fremvises dokumentation fra producenten om, at fødevaren ikke udgør en sundhedsmæssig risiko at indtage efter udløb. Fødevarer mærket med ”sidste anvendelsesdato”, der typisk er letfordærvelige, må ikke markedsføres efter datoudløb, da de kan udgøre en umiddelbar risiko at indtage efter udløb.

 

 

 

 

Hvis man ønsker yderligere oplysninger, som ikke nævnes her, kan man rette henvendelse til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, apnn@nanoq.gl.

 

For nærmere information kontakt Ledende Dyrlæge Egill Steingrimsson, tlf.: 34 53 23, e-mail: uumasut@nanoq.gl