2 smittet med Covid-19 i Aasiaat

I dag, onsdag den 23. dec. er der konstateret to nye tilfælde af Covid-19 i Aasiaat. De blev konstateret i forbindelse med den rutinemæssige test af indrejsende.

De to smittede er informeret og de har oplyst, at de har overholdt deres karantæne. De er indrejst sammen. Det vurderes, at der er begrænset risiko for smittespredning i Aasiaat. Alle i byen opfordres til at være særlige opmærksomme på at følge anbefalingerne: Hold 2 meters afstand til andre, undgå håndtryk og anden tæt kontakt og vask hænder.

Som det blev nævnt på pressemødet i går, så er disse smittetilfælde forventelige med det nuværende niveau af indrejsende samt antallet af smittede i Danmark.

Det er derfor af største vigtighed, at alle overholder deres karantæne indtil de er testet negative ved en re-test, som tidligst kan foretages på 5. dagen. Derefter skal alle være ekstra forsigtige indtil 14 dage efter ankomst til Grønland.

Vi beder alle i Aasiaat om at forholde sig i ro, indtil myndighederne har et fuldstændigt billede af situationen. Vi opfordrer derudover til at undgå rygtespredning, specielt via de sociale medier.
Personer der udviser symptomer på Covid-19 skal telefonisk rette henvendelse til sundhedsvæsenet, som vil vurdere om der skal foretages en test.

Yderligere oplysninger:
Landslæge Henrik L. Hansen