Fund af begrænsede mængder olierester i drikkevandet i Uummannaq - Vandet kan fortsat drikkes

Nye analyseresultater fra prøver udtaget den 11. december i Uummannaq, som Departementet for Forskning og Miljø har modtaget den 21. december 2020, viser små mængder olierester nogle steder på ledningsnettet. Drikkevandet fra vandværket har tilfredsstillende kvalitet.

 

Departementet for Forskning og Miljø har i samråd med Landslægen vurderet, at det ikke har en sundhedsmæssig konsekvens, og at drikkevandet i Uummannaq fortsat kan benyttes som drikkevand.

 

Der var en driftsforstyrrelse i vandforsyningen den 11. december 2020, som gjorde, at vandforsyningen i en kortere periode var afbrudt. Da der igen kom vand i ledningsnettet medførte det, at en mindre mængde olierester er blevet frigivet fra belægninger i rørene til en del af vandforsyningsnettet. Olieresterne er samme slags som blev fundet efter uheldet i september 2019, hvor der ved en fejl blev tilsat olie til byens drikkevand.

 

De prøver, der har vist et indhold af olie blev udtaget samme dag som der havde været driftsstop. Nukissiorfiit har siden da foretaget ekstra skylninger af ledningsnettet og vandbilen, og det forventes, at der ikke længere er olierester i drikkevandet. Nukissiorfiit udfører skylninger af private vandtanke, og ledningsnettet. Der forventes ikke at være behov for yderligere tiltag. Departementet for Forskning og Miljø følger situationen, og vandets kvalitet vil løbende blive testet.

 

For yderligere informationer kontakt:

Afdelingschef i Departementet for Forskning og Miljø

Karen Anne Arleth, tlf.: 345465 eller email: knar@nanoq.gl