Opførelse af ungdomsboliger i Qaanaaq

Naalakkersuisut har med Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalgs forudgående godkendelse nu godkendt, at der afsættes midler til opførelse af 6 ungdomsboliger i Qaanaaq.

Opførelsen sker på baggrund af en erkendelse af at boligsituationen for unge i Qaanaaq er særlig vanskelig. Ofte er flere generationer samlet under samme tag i mindre bygninger. Udfordringen bliver forstærket af, at der stort ikke sker fornyelse af boliger i byen, og heller ikke øgning ved nybyggeri. Mange af byens unge ønsker at blive i lokalsamfundet, og der kan konstateres mangel på boliger til rådighed for denne gruppe. Med godkendelsen af igangsætning af de 6 ungdomsboliger understøttes de unge i at kunne blive boende i Qaanaaq.

Opførelsen af de nye ungdomsboliger sker på baggrund af et nyt typehus koncept for ungdomsboliger, som er under udvikling. Projektet tager udgangspunkt i at opførelse skal ske i mindre bosteder, og der er taget hensyn til særlige forhold omkring fragt, levering, materialehåndtering, byggetid mv. Det er dermed ambitionen med projektet, at husene tillige opføres med lokal arbejdskraft.

De 6 ungdomsboliger er de første der opføres efter typehuskonceptet og skal derfor ses som et pilotprojekt, med henblik på efterfølgende at anvende koncept i mindre bosteder i hele landet. Projektet vil kunne indgå i de finansieringsordninger der allerede eksisterer som medbyggerordningen, boligfinansieringsordningen samt andelsboligordningen.

For at sikre at typehuset er så attraktivt som muligt for landets unge i de mindre bosteder, indeholder projektet ud over det sædvanlige køkken og bad, også et standard møblement til en mindre bolig, såsom seng, sofa, bord mv.

Ifølge tidsplanen vil de nye boliger være klar til indflytning i anden halvdel af 2022.

Med venlig hilsen

Karl Frederik Danielsen

Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur

Illustrationer af ungdomsboligerne