Regulering af ulve i forvaltningsområderne Qaanaaq og Ittoqqortoormiit

Naalakkersuisut har besluttet, at der ved regulering af ulvene i forvaltningsområderne Qaanaaq og Ittoqqortoormiit ikke skal være et kvoteloft. Det skal forstås således, at erhvervsfangere med gyldigt fangstbevis hele året kan nedlægge de ulve, de støder på under fangst af rensdyr, moskusokser og andre fangstdyr af betydning for kødforsyningen. Der er ikke en øvre grænse for hvor mange ulve, der årligt kan nedlægges.

Formålet er at give erhvervsfangerne mulighed for at regulere ulvene og dermed minimere ulvenes forstyrrelser af fangstdyr såsom rensdyr, moskusokser og andre fangstdyr, der har stor betydning for kødforsyningen i forvaltningsområderne Qaanaaq og Ittoqqortoormiit. Det er ved nedlæggelse af ulve lovpligtigt at rapportere fangsten på fangstmeldingsskema, der skal udfyldes og afleveres til kommunen ligesom der skal afleveres dele af ulve til biologiske undersøgelser.

Der er i bekendtgørelsen en bestemmelse om nødret og nødværge. Denne bestemmelse giver mulighed for aflivning af ulve, der kommer i nærheden af – altså nærmere end 500 meter til bygrænse eller bygdegrænse - eller ind i beboede områder. APNN udarbejder retningslinjer for dette, som vil blive sendt i høring hos relevante høringsparter.
For nærmere information kontakt afdelingschef Amalie Jessen, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl