Nationale kvoter for fangst af store hvaler 2021

Grønlands kvoter for fangst af store hvaler fastsættes i henhold til rådgivning fra Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC), der har kvotebesluttende kompetence. En 7-årig blokkvote gælder i perioden 2019-2025 for finhval, grønlandshval, pukkelhval og sildepisker i Vestgrønland samt sildepisker i Østgrønland.

Det skal noteres, at de endelige fangstkvoter vil blive optalt efter 31. december 2020, hvorfor der kan forekomme justeringer. Kvoter for 2021 er som følgende.

Finhval
Den totale kvote for Vestgrønland er på 19 dyr. Fartøjer med teknisk godkendelse til finhvalfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. januar – 31. december.

Grønlandshval

Kvote for grønlandshval i Vestgrønland er på 2 dyr. Fortrinsvis fartøjer hjemmehørende i Disko Bugt med teknisk godkendelse til grønlandshvalfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. april – 31. december. For sikring af fangstudøvelse på forsvarlig vis vil der som i tidligere år blive stillet krav, der kræver tæt samarbejde mellem Selvstyre, Kommune og fangerne.

Pukkelhval
Den totale kvote for Vestgrønland er på 10 dyr. Fartøjer med teknisk godkendelse til pukkelhvalfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. januar – 31. december.

Sildepisker
Vestgrønland

Den totale kvote for Vestgrønland er på 164 dyr. Fartøjer samt deltagere i fællesfangst med teknisk godkendelse til sildepiskerfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. januar – 31. december.

Østgrønland
Den totale kvote for Østgrønland for er på 20 dyr. Deltagere i fællesfangst med teknisk godkendelse til sildepiskerfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser, kan fange i perioden 1. januar – 31. december.

Generelt for Vest- og Østgrønland:
Pressemeddelelse udspecificerende årets regionale kvotefordeling vil blive meddelt særskiltsend.

Der kan ske en justering af 2021-kvoterne i forhold til overførsel af eventuelle restkvoter fra 2020. Disse vil blive meddelt særskilt.

Betingelser for fangsten (www.lovgivning.gl)
Fangst af store hvaler skal foregå jvf.:
  • Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 6. december 2018 om beskyttelse og fangst af store hvaler –
  • Selvstyret bekendtgørelse nr. 12 af 16. juli 2010 om rapportering ved fangst og anskydning af store hvaler.
For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl