2021 National kvote for hvid- og narhvaler

Den 17. december 2020 har Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug fastsat 2021 kvoter for hvid- og narhvaler efter en høringsproces.

Den 2. januar 2020 har Naalakkersuisut givet mandat til kvotefordeling foretages af Naalakkersuisoq- medlemmet efter høringsprocesser indtil der foreligger en ny biologisk rådgivning.

Narhvaler

Tabel 1a:  2021 Narhvalkvoter i Vestgrønland

Zone

Forvaltningsområder

2020 kvote

2021 kvote

1

Etah

5

5

2

Qaanaaq

98

98*

3

Savissivik

18

18

Upernavik

38

52**

4

Uummannaq

140

154

5

Ilulissat

19

5

Qeqertarsuaq

80

80

Qasigiannguit

Aasiaat

Kangaatsiaq

Sisimiut

6

6

Maniitsoq

Nuuk

2

2

Paamiut

Narsaq

4

4

Qaqortoq

Nanortalik

Total Vestgrønland

410

424

Rester af narhvalkvoter fra Nuuk til Narsamijit i Sydgrønland, som ikke er blevet benyttet inden 31. august, bliver overført til forvaltningsområde Ilulissat d. 1. september.

Tabel 1b og 1c er departementets forslag til et mere retfærdigt kvotefordeling som kommunen kan følge eller ikke følge.

Tabel 1b: APNN’s forslag til kvotefordeling for narhvaler til Qaanaaq og bygderne.

Zone 2

By og bygder

2021 kvote

Qaanaaq

87

Siorapaluk

7

Qeqertat

4

Forvaltningsområde Qaanaaq

98

Tabel 1c: APNN’s forslag til kvotefordeling til Upernavik og bygderne

Zone 3

By og bygder

2021 kvoter

Upernavik by

11

Kullorsuaq

8

Nuussuaq

6

Nutaarmiut

2

Tasiusaq

6

Innaarsuit

4

Naajaat

2

Aappilattoq

4

Kangersuatsiaq

3

Upernavik Kujalleq

6

Forvaltningsområde Upernavik

52

Narhvalkvote til Østgrønland i 2021

Kvoteplanen er uændret i forhold til 2021 kvoter for Østgrønland, som besluttet af Naalakkersuisut d. 02/01 2020.

Tabel 2: 2021 Narhvalkvoter i Østgrønland

Zone

Forvaltningsområder

2020

2021

2022

2023

6

Tasiilaq

10

5

0

0

8

Kangerlussuaq

0

10

15

10

7

Ittoqqortoormiit

40

25

15

10

Total kvote for Østgrønland

50

40

30

20

Hvidhvaler

Den samlede hvidhvalkvote i Vestgrønland bliver på 302 landede, heraf en årlig kvote på 37 landede til Qaanaaq, der får sin egen kvote (som Qaanaaq bestand). Savissivik bliver fra og med 2021 omfattet af kvoten for Vestgrønland.

265 hvidhvaler for Vestgrønland bestandsdelen tildeles åbent i to forskellige former og i perioder i 2021. Det gælder for både fritids- og erhvervsfangere fra Savissivik i Nordgrønland til Narsamijit i Sydgrønland i 2021.

Første fangstperiode omfatter fra og med 1. januar til og med 30. juni.

-          Savissivik, Upernavik, Uummannaq og Ilulissat får tildelt 120 hvidhvaler i første periode, som kommunen skal selv fordele.

-          Qeqertarsuaq, Qasigiannguit, Aasiaat og Kangaatsiaq får tildelt 88 hvidhvaler i første periode, som kommunen selv skal fordele.

-          Sisimiut og Maniitsoq får tildelt 52 hvidhvaler i første periode, som de internt i kommunen skal fordele.

-          Nuuk, Paamiut, Narsaq, Qaqortoq og Nanortalik tildeles 5 hvidhvaler, som de internt skal fordele i kommunen.

Alle kommuner i Vestgrønland kan tildele op til 10% af kvoten til fritidsfangere og hurtigst muligt informere departementet om kvotefordelingen mellem fritidsfangere og erhvervsfangere. Kommunerne skal løbende informere om fangsttrykket i deres forvaltningsområde, således det aktuelle restkvote kan offentliggøres 1. juli 2021.

Anden fangstperiode omfatter fra og med 1. juli til og med 31. december, hvor eventuelle resterende kvoter fra første periode fritstilles til zone 3 til 5 af både fritids- og erhvervsfangere fra Savissivik i Nordgrønland til Narsamijit i Sydgrønland. De gældende grænser opretholdes i anden periode, mens kvoten åbnes.

I den første fangstperiode kan der tildeles fritidsfangere op til 10% af hvidhvalkvoten, hvorimod hvidhvalkvoten kan fanges både af fritids- og erhvervsfangere med gyldig jagtbevis og licens på anden fangstperiode. APNN har af Naalakkersuisut fået mandat til at dispensere fra 10 %-kravet i den anden fangstperiode.

Tabel 3a: 2021 hvidhvalkvote i Vestgrønland:

Zone

Bestand

2021 – 1.periode

1.jan. – 30.juni

2021 – 2.periode

1.juli – 31.dec.

1-2

Qaanaaq

37* - 8 =29**

3

Upernavik og Savissivik

Eventuelle

4

Uummannaq

120

restkvote af

5

Ilulissat

1.periode

Qeqertarsuaq

88

fritstilles indenfor grænser fra zone

Qasigiannguit

Aasiaat

Kangaatsiaq

Sisimiut

52

3 til 5

Maniitsoq

Nuuk

5

Paamiut

Narsaq

Qaqortoq

Nanortalik

I alt

302 – 8 = 294

* Teknisk kvote ændres samtidig til en almindelig kvote på baggrund af den seneste biologiske rådgivning. Uanset ny biologisk rådgivning, skal den store overfangst i 2019 reguleres med 8 frem til og med 2028.

** Se tabel 3b, som er en justering af hvidhvalkvote i Qaanaaq efter overfangst i 2019.

Tabel 3b: Kvotejustering i Qaanaaq for hvidhvaler de næste 9 år.

År

Årlige kvote

Konsekvens af overfangst i 2019

Kvote frem til 2029

2021

37

-8

29

2022

37

-8

29

2023

37

-8

29

2024

37

-8

29

2025

37

-8

29

2026

37

-8

29

2027

37

-8

29

2028

37

-8

29

2029

37

0

37

I alt

333

-64

269

Tabel 3c er departementets forslag til et mere retfærdigt kvotefordeling som kommunen kan følge eller ikke følge.

Tabel 3c: APNN’s forslag til kvotefordeling for hvidhvaler til Qaanaaq og bygderne.

Zone 1-2

By og bygder

2021 kvote

Qaanaaq

20

Siorapaluk

6

Qeqertat

3

Forvaltningsområde Qaanaaq

29

Fordeling af kvoter mellem forvaltningsområder i 2021

Kvoterne til hvid- og narhvaler fordeles til forvaltningsområderne af kommunen, som træffer afgørelse om, hvorledes disse anvendes. Kommunerne skal orientere departementet efter afgørelse om hvorledes de har fordelt det tildelte kvote mellem byerne, bygderne og mellem erhvervsfangere og fritidsfangere. Kommunerne skal løbende informere om fangsttrykket i deres forvaltningsområde, blandt andet således det aktuelle hvidhval restkvote kan offentliggøres 1. juli 2021. I forbindelse med fordelingen af kvoterne, skal der tages hensyn til de enkelte bestandsafgrænsninger.

Kommunerne skal informere departementet om kvotefordelingen mellem fritidsfangere og erhvervsfangere.

Jf. § 9, stk. 3 og stk. 4 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 27. januar 2017 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler, kan kommunalbestyrelsen tildele fritidsfangere i Vestgrønland 0-10 % af forvaltningsområdets kvote på hvid- og narhvaler, og 0-15 % i Østgrønland.

Lovgrundlag

I forbindelse med fangst af hvid- og narhval er de nærmere bestemmelser beskrevet i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 27. januar 2017 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhval.

Overføring af ubrugte kvoter – ”Carry-over”

Ikke-opfangede restkvoter fra året før kan overføres til næste kvote-år. Det er den ikke-akkumulerende metode, som anvendes.

Vi arbejder for at de endelige fangsttal for 2020 vil blive optalt d.12. januar 2021, hvorved der kan forekomme justeringer i forhold 2021 kvoterne. Kommunerne bedes sende det seneste fangstrapporteringer og samlet fangsttryk fra 2020 til Departementet, senest 8. januar 2021.

For nærmere information kontakt Amalie A. Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl