Fornyelse af installationer i Selvstyrets flerfamiliehuse

Naalakkersuisut og Finans- og Skatteudvalget har netop godkendt bevilling af midler til fornyelse af installationer i Selvstyrets flerfamiliehuse.
På mange af Selvstyrets boliger er der et påtrængende vedligeholdelsesefterslæb, hvor flere bygningsdeles levetid er på grænsen til at være udløbet. Den største enkelt-faktor risiko i forbindelse med naturlig nedbrydning af bygninger og bygningsdele er vand. Når der sker skade på vand- og afløbsinstallationer er der stor risiko for følgeskader, som gør at lejligheder og hele boligblokke i værste fald kan blive ubeboelige i kortere eller længere tid.
I en erkendelse af dette, er der derfor nu afsat midler til at forny vand- og afløbsinstallationer i de flerfamiliehuse, der er vurderet særligt udsatte for risikoen for skader. Denne indsats skal ses som et led i en samlet handleplan for fornyelse af faldstammer og afløb i Selvstyrets boligmasse. I første fase vil der være tale om knap 1000 husstande, der vil blive omfattet af nærværende indsats.
Sideløbende med fornyelsen af afløbsinstallationerne i de udpegede boliger vil der med udgangspunkt i bygningers byggeår, iværksættes undersøgelser af faldstammer og afløb i flere bygninger, hvor den estimerede restlevetid på installationerne ligger på 5-10 år. Endelig vil der med nærværende handleplan også ske udskiftning af vandinstallationer, hvor der er behov.
Handleplanen tager højde for, at ikke alle fornyelser kan udføres samtidig men derimod bliver en løbende indsats i VVS branchen. Alt afhængigt af den lokale mulighed for at igangsætte udbedringerne vil udførelsen på de udpegede boliger løbe frem til ultimo 2022.
Udskiftningen sker med en metode som med succes blev gennemført i et pilotprojekt i Nuuk, hvor faldstammer og køkkenafløb er blevet foret indvendigt i en såkaldt ’rør i rør’ metode. Metoden indebærer, at der etableres en form for rør inde i det eksisterende rør ved foring indefra, hvorved levetiden af røret forlænges med minimum 20 år og op til 40 år. Metoden har den fordel, at den kan udføres i beboede lejligheder, hvorved der sker minimal gene for beboerne, som samtidig indebærer at omkostninger kan holdes på minimum. Pilotprojektet i Nuuk blev gennemført i samarbejde med en islandsk entreprenør, der har årelang erfaring og ekspertise med metoden
Udstyret til at udføre udbedringerne vil blive indkøbt af Selvstyret og stillet til rådighed til de lokale entreprenører, således der ikke vil være behov for at den enkelte håndværker skal investere i dyrt materiel for at kunne byde på opgaverne. Der vil ske sidemandsoplæring af de lokale håndværkere, som også vil blive bistået med teknisk assistance.

Med venlig hilsen

Karl Frederik Danielsen
Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur

For yderligere information kontakt Departementet for Boliger og Infrastruktur på box909@nanoq.gl.