Vinterjagt 2021 - Fangstperioder og –kvoter for rensdyr og moskusokser

Herned meddeles de besluttede fangstperioder og –kvoter rensdyr og moskusokser Vinter 2021.

 

Grønlands Naturinstitut har gennem de seneste år gennemført officielle tællinger af rensdyr og moskusokser i Fangstregion 2 (Sisimiut-Kangerlussuaq) i marts 2018, og på samme måde gennemført officielle tællinger af rensdyr i Fangstregion 3 (Akia- Maniitsoq) og Fangstregion 4 (Ameralik) i marts 2019. De officielle tællerapporter er under udarbejdelse, men færddigøres pga. behov for specialistviden først på nuværende tidspunkt. 

 

Rensdyr

1.       Forvaltningsområde Qaanaaq: Erhvervs- og fritidsfangst af rensdyr i Inglefield Land og Prudhoe Land forløber vinter 2021 fra 1. januar til og med 30. april og her er der tale om restkvoterne fra efteråret 2020. Ubegrænset vinterfangst af rensdyr med lus i Olrik Fjord.  

 

Begrundelser: Der har i sommeren og efteråret 2020 været fem måneders ubegrænset erhvervsfangst af rensdyr i Fangstregion 2 (Sisimiut-Kangerlussuaq), Fangstregion 3 (Akia-Maniitsoq), Fangstregion 4 (Ameralik) og Fangstregion 5 (Qeqertarsuatsiaat). Grundlaget for dette var, at der ifølge Grønlands Natursinstitut var blevet for mange rensdyr i de pågældende fangstregioner. Naalakkersuisoq for Fangst har besluttet, at de foregående års begrænsede vinter-erhvervsfangst af rensdyr skal stoppes i overensstemmelse med biologisk rådgivning.

 

APNN følger i tæt samarbejde med kommunerne returnering af licenser og manglende returnering samt dermed manglende fangstmelding vil i de kommende år få konsekvenser for muligheden for ansøgning om licenser for de enkelte fangere. Det understreges fra APNN, at det er forbudt at anvende snescootere, ATV-er samt andre motoriserede transportmidler til drivning, forfølgelse og fangst af rensdyr samt at motoriserede transportmidler skal holde minimums-afstand på 500 meter til rensdyr.

 

Moskusokser

2.       Forvaltningsområde Maniitsoq: Begrænset vinterfangst af moskusokser i Jagtområde 1, Jagtområde 2, Jagtområde 3 og Jagtområde 4 – se Bilag 4 - starter 25. januar 2021 og forløber til og med 23. februar og fangst af trofætyre og køer med kalve er forbudt. Der er i Jagtområde 1 kvote på 75 moskusokser, Jagtområde 2 kvote på 225 moskusokser og samlet kvote på 750 moskusokser i Jagtområde 3 og Jagtområde 4. For at mindske motoriserede transportmidlers forstyrrelser af moskusokserne i Jagtområde 2, Jagtområde 3 og Jagtområde 4 gælder kvoterne for perioder af 10 dages varighed – se Bilag 1 – og dette stemmer med Biologernes budskab gennem de seneste år. Formålet med dette er, at de udtrukne fangere kun får kvote i ét fangstområde og én periode. Der bliver efter aftale mellem APNN og Qeqqata Kommunia mulighed for fritidsjægeres brug af motoriserede transportmidler i en del af Jagtområde 3.

3.       Forvaltningsområde Sisimiut: Der etableres et nyt jagtområde til moskusoksefangst med betegnelsen Jagtområde 5 – se Bilag 5. Vinterfangst af moskusokser i Jagtområde 5 starter 25. januar 2021 og forløber til og med 23. februar og kvoten er på 150 moskusokser, fordelt til tre perioder af 10 dags varighed. Qeqqata Kommunia’s beslutning om kørselskorridor for motoriserede transportmidler til Jagtområde 5 skal følges.

4.       Moskusokseregion Naternaq: Vinterfangst af moskusokser er lukket.

5.       Moskusokseregion Ivittuut: Vinterfangst af moskusokser er lukket.

6.       Moskusokseregion Sigguk: Vinterfangst af moskusokser er lukket.

7.       Forvaltningsområde Ittoqqortoormiit: Vinterfangst 2021 af moskusokser for erhvervs- og fritidsfangere forløber i hele marts-måned og kvoten i forvaltningsområdet er på 60 moskusokser.

8.       Forvaltningsområde Qaanaaq: Vinterfangst 2021 af moskusokser for erhvervs- og fritidsfangere forløber i Inglefield Land, Prudhoe Land og Kap Atholl fra 1. januar til og med 15. april og her er der tale  om restkvoterne fra efterår 2020.

9.       Moskusokser flyttet til Nanortalik og vandret til Nuuk Fjorden er totalfredet.

         

Begrundelser: Forvaltningsområde Ivittuut: Med baggrund i de seneste års minimumstællinger af moskusokser er der ingen vinterfangst 2021 af moskusokser. Begrundelsen er, at der ikke længere er for mange moskusokser i Ivittuut.

 

Forvaltningsområde Sisimiut: Det blev under tælling i marts 2018 konstateret, at der er omkring 2.600 moskusokser i forvaltningsområdet og at de fleste af disse befinder sig i området fra kanten af Indlandsisen til op mod 60 kilometer vest for denne. Der etableres på dette grundlag et nyt jagtområde – se Bilag 5 - også fordi der sjældent bliver jaget moskusokser i det besluttede nye jagtområde.

 

Forvaltningsområde Maniitsoq: Kvoteret vinterfangst af moskusokser i forvaltningsområdet vinter 2021 har grundlag i Biologisk anbefaling. Det blev med bagggrund i Grønlands Naturinstitut’s tælling fra marts 2018 konstateret, at moskusokserne i Jagtområde 3 og Jagtområde 4 er blevet for spredte i de tilgængelige områder. Biologerne udtaler med grundlag i tællingerne, at motoriserede transportmidler under vinterfangst af moskusokser er blevet for forstyrrende og de fleste moskusokser har flyttet sig længere væk til svært tilgængelige landområder. Det er under minimumstællinger blevet konstateret, at det samme sker i Jagtområde 2. For at mindske de motoriserede køretøjers forstyrrelser af moskusokser og samtidig øge antallet af kalve, kvoteres til moskusoksefangsten vinter 2021 i perioder af 10 dages varighed. 

 

Det understreges fra APNN, at det er forbudt at anvende motoriserede transportmidler til drivning, forfølgelse og fangst af moskusokser samt at kravet om, at de skal holde minimums-afstand på 500 meter til moskusokser skal overholdes.

 

 

For nærmere information kontakt afdelingschef Amalie Jessen, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl

 

Bilag