VI BLI'R FLER' OG FLERE GAMLE

Antallet af alderspensionister vil vokse sig betydeligt større i de kommende år.

De 'nøgne tal' fortæller os sort på hvidt, der er mange grønlændere, der har forladt vores land i de seneste år for at bo i et andet land - fortrinsvis i Danmark. Til gengæld vokser det antal af ældre, der bliver alderspensionister her i landet med et relativt stort antal. Ifølge HS Analyse/bank, er der i dagens Grønland 3.954 ældre, der har passeret de 67 år som loven kræver, man skal være fyldt, for at få adgang til offentlige pensionsmidler fra 2021. Pensionsalder grænsen kan bare ikke sættes op, jo flere ældre der bliver. Ældre der vil arbejde længere kan arbejde, der findes ældre som ikke kan arbejde af forskellige årsager.

I Grønlands Statistik står der en stigning i middellevetiden fra de nuværende 74,1 leveår for kvinder (2015-2019) til 78,1 leveår i 2050, medens det for mændene går fra 69,5 leveår op til 74 leveår i 2050. Beregningerne understreger ligeledes, at vi fortsat vil kunne vente os en endnu højere kurve af levetid i årene frem til 2050. 

De alderspensionister, der i dag har passeret de 67 leveår, tilhører den befolkningsgruppe, der har ført Grønland ind i den nutid, vi kalder 'et velfærdssamfund'. De fleste af dem er ufaglærte. De kommer fra en anden tid, der stillede andre krav, hvor der endnu ikke var indført lovgivning eller regler for eksempelvis tidssvarende boliger eller sikkerhed på en arbejdsplads. Mange af dem har 'slidt og slæbt' gennem et mangeårigt arbejdsliv for, hvad jeg vil tillade mig at kalde en alt for lav løn i forhold til den indsats, de har udført for det grønlandske samfund. 

Det er for mig at se af den allerstørste vigtighed, vi viser denne alderspensionsgruppe vores respekt ved at behandle dem som ligeværdige borgere i vores unge demokrati.

Derfor hilser jeg det velkomment, at en stor gruppe af de folkevalgte politikere i Landstinget har sagt ja til at forsøge at finde en form for kompensation til Grønlands alderspensionister for de senere års stigninger på husleje, varme, lys og indkøb af simple daglige forbrugsvarer. 

Rigtig mange af vores alderspensionister er nødsaget til at leve af den offentlige pension. Der har ganske enkelt ikke været penge til overs til at spare op. Jeg håber at pensionen vil stige mærkbart i den nærmere fremtid.

De grønlandske landspolitikere har godt nok kastet 'mange bolde op i luften' på det seneste. Jeg håber for det grønlandske folk, de folkevalgte griber de vigtigste af disse bolde senere, så de forhåbentlig kan blive til nyttige lovforslag.

Til gengæld mener jeg, det er rimeligt, at velstand anvendes i udstrakt grad for de mange i land, der som Grønland i tusinder af år var i stand til at leve et måske anderledes, men også et godt liv, fordi de delte den velstand, der kom fra naturen og det ofte barske klima.

Vi kan stadig lære om livets mest grundlæggende krav fra vores forfædre. 

Husk på at ære de gamle i dit land. 

God Nytår 2021.

 

Helene Heilmann 

Ældretalsmand