Ny rapport om kriminalitet og lovovertrædere i Grønland

Justitsministeriet har netop offentliggjort en rapport, som forsker Britta Kyvsgaard har udarbejdet efter opdrag fra Rådet for Grønlands Retsvæsen.

I rapporten beskrives kriminalitetsudviklingen i Grønland, dens art og omfang samt lovovertræderes geografiske og demografiske fordeling. På baggrund af data fra Grønlands Statistik gennemføres analyser af lovovertræderes sociale forhold i relation til straffens og kriminalitetens art, til køn og alder samt i forhold til en sammenlignelig del af befolkningen. Endvidere gennemføres på de nævnte områder sammenlignende analyser med henblik på at anskueliggøre, på hvilken måde og i hvilket omfang kriminaliteten i Grønland adskiller sig fra det, der ses i Danmark.

”Det er glædeligt, at der er fokus på justitsområdet i Grønland, og at der afsættes ressourcer til grundige analyser af området. Jo mere viden, vi har om kriminalitet og dens udbredelse, jo bedre rustet bliver vi til at bekæmpe den”, udtaler Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet, Martha Abelsen.

”Jeg håber, at rapporten vil kunne indgå i de videre drøftelser med Justitsministeriet om prioritering af indsatser på justitsområdet i Grønland, og at der også i befolkningen kan skabes en debat om retsfølelse og retsbevidsthed. Naalakkersuisut arbejder både med indsatser for ofre for forbrydelser og resocialiserende indsatser for lovovertræderne”, understreger Naalakkersuisoq Martha Abelsen.

Rapporten kan læses her på Justitsministeriets hjemmeside.

For nærmere information kontakt departementschef Julie Præst Wilche på e-mail: jprw@nanoq.gl