Strategi for Landbrug 2021-2030

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug (APNN) skal med glæde informere at Strategi for Landbrug 2021-2030, netop er blevet offentliggjort. Strategien blev godkendt af Naalakkersuisut tidligere i december efter offentlig høring i september.

Den overordnede målsætning for landbrugsstrategien, er at udvikle landbruget frem mod 2030 samt at denne udvikling, skal bidrage til at øge Grønlands selvforsyningsgrad på fødevareområdet.

Det skal ske ved at arbejde med følgende målsætninger

  1. 28.000 slagtelam årligt
  2. 80% egenproduceret vinterfoder
  3. Øget produktion af grøntsager
  4. Øget rentabilitet i landbrugserhvervet
  5. Øget formidling af relevant viden til landbrugerne
  6. Forbedret infrastruktur i landbrugsområdet
  7. Forbedring af landbrugsuddannelsen
  8. Opdatering af det administrative grundlag
  9. Anden udvikling af grønlandsk landbrug

Landbrugsstrategien er blevet udarbejdet på baggrund af viden fra redegørelser og rapporter, der er lavet vedr. det grønlandske landbrug det seneste årti, bl.a. Landbrugskommissionens betænkning, ESU-redegørelse vedrørende landbruget og Muligheder for klimatilpasning i landbrugserhvervet. Derudover har der været afholdt landbrugsseminarie for alle interessenter i landbruget og gennem hele forløbet har der være et samarbejde med Landbrugsrådet, Konsulenttjenesten for Landbrug og De Samvirkende Fåreholderforeninger.

De næste 10 år skal der nu igangsættes indsatser med udgangspunkt i den overordnede handleplan fra strategien. Arbejdet vil foregå i tæt samarbejde med Konsulenttjenesten for Landbrug og andre myndigheder.

Hvis man ønsker yderligere oplysninger, som ikke nævnes her, kan man rette henvendelse til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, apnn@nanoq.gl.

For nærmere information kontakt afdelingschef Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 5302, e-mail:poly@nanoq.gl