Høring af VVM- og VSB-redegørelse af Kuannersuit igangsættes

Naalakkersuisut har den 17. december 2020 godkendt at igangsætte den offentlige høring af VVM-redegørelsen og VSB-redegørelsen af Greenland Minerals A/S’ sjældne jordartsprojekt ved Kuannersuit. Høringsperioden vil blive igangsat den 18. december 2020 og afsluttes 12 uger efter den 12. marts 2021. Naalakkersuisut har besluttet at der i løbet af høringsperioden vil blive afholdt høringsmøder i Igaliku, Narsaq, Narsarsuaq, Qaqortoq og Qassiarsuk. Tidspunktet for afholdelse af høringsmøderne vil blive meldt ud på www.naalakkersuisut.gl.

Offentliggørelsen af høringsmaterialet på Naalakkersuisut.gl betyder ikke, at Naalakkersuisut har endeligt godkendt høringsmaterialet. En sådan godkendelse vil først ske ved en underskrivelse af en IBA og ved en meddelelse af en udnyttelsestilladelse.

Naalakkersuisoq for Erhverv og Mineralske Råstoffer, Jens-Frederik Nielsen udtaler: ”Igangsættelse af den offentlige høring markerer et vigtigt skridt for hele Grønland, som har været ventet længe. I høringsperioden vil alle interesserede parter have mulighed for at afgive deres bemærkninger og bekymringer. Alle bemærkninger vil blive behandlet og blive besvaret i en hvidbog og lægger til grund for den videre opdatering af både VVM- og VSB-redegørelsen.”

Høringsmaterialet på grønlandsk, dansk og engelsk samt baggrundsdokumenter er tilgængeligt her.