Præmievindere af Ujarassiorit 2020

Førstepræmien i Ujarassiorit 2020 på 55.000 skattefrie kroner går til Suulooraq Jessen fra Kangaamiut. Suulooraq Jessen præmieres for sit fund af en kimberlit fra Amitsuarsuk fjorden nordøst for Napasoq. Prøven er fra fast fjeld og er en helt ny forekomst. Suulooraq Jessen har også udarbejdet en udførlig lokalitetsbeskrivelse. Kimberlitter er de vigtigste kilder til diamanter, og prøven indeholder mineralerne pyrop og olivin, der ofte findes i kimberlitter med diamanter i.

Kista Nathanielsen fra Sermiligaaq er vinder af andenpræmien på 25.000 skattefrie kroner for en gnejs med sulfider fundet i Anaanap Kangertiva Oqqorteq nordøst for Sermiligaaq. Analysen af prøven viser et højt indhold af kobber på 11.750 gram per ton, sølv (10,3 gram per ton), fosfor (3.160 gram per ton) og bly (179 gram per ton). Sølv er ukendt i området, hvilket gør prøven ekstra interessant. Der er samtidigt et forhøjet indhold af cerium, dysprosium og neodymium. De to sidstnævnte er sjældne jordarter, der bruges i bæredygtig teknologi.

To vindere af tredjepræmier på hver 10.000 skattefrie kroner går til:

  • Eluna Mikaelsen fra Isertoq, for sit fund af en gnejs med sulfider fra Andangiaai tæt ved Isertoq. Prøven er taget fra fast fjeld og er en ny forekomst. Prøven indeholder 1.800 gram per ton barium, 3.190 gram per ton kobber og 1.470 gram per ton strontium. Der er samtidig let forhøjede værdier af guld og sølv.
  • Bernt Olsen fra Sisimiut for sin prøve af en grafitskifer med rent, grovkornet grafit. Der er et kulstof-indhold på over 50%. Denne slags grafit bruges i lithium-batterier. Den blev fundet i Aqajarua i Kangerluarsuk Ungalleq 18 km nord for Sisimiut, og selvom grafit er kendt fra området, blev den fundet et nyt sted og viser at der er potentiale for flere fund.
Fire vindere af fjerdepræmier på hver skattefrie 5.000 kroner går til:
  • Nukaaraq Inugsugtok fra Ikerasaarsuk for sit fund af en gnejs med kvartsårer fra fast fjeld, der er fundet i Illukasik qaqqaani 5 km nordøst for Ikerasaarsuk. Analysen af prøven viser et forhøjet guldindhold (0,243 gram per ton).
  • Karline Steenholdt, Kangaatsiaq for en bjergart fra øen Akulliit nordøst for Kangaatsiaq. Prøven er fra fast fjeld, og er en ny lokalitet i et område kendt for mineraliseringer. Analysen af prøven viser forhøjede værdier af lithium og beryllium på henholdsvis 71 gram per ton og 51,1 gram per ton. Der er samtidig 1.250 gram per ton kobber og 36 gram per ton niobium. Niobium bruges i legeringer i rustfrit stål, der skal kunne modstå stort tryk og temperatur som for eksempel jet- og raketmotorer.
  • Aqissiaq Kristoffersen, Nanortalik for sit fund af en sulfidførende gnejs med flourit fra Sissarissoq vest for Nanortalik. Analysen af prøven viser forhøjede værdier af de sjældne jordarter europium (3 gram per ton), neodymium (104 gram per ton) og cerium (218 gram per ton). Prøven indeholder også niobium, fosfor, titanium og zirkonium.
  • Simujoq Nathanielsen, Sermiligaaq for sit fund af en gnejs fra Nuugaalik 200 km nordøst for Tasiilaq. Analysen af prøven viser en usædvanlig kombination af kobber (3.500 gram per ton) og bly (100 gram per ton).
Der er blevet indsendt 750 stenprøver til Ujarassiorit i år. Af disse prøver viste 91 af prøverne tegn på mineraliseringer og er blevet analyseret kemisk for metalindhold.

Dommerkomitéen for den landsdækkende mineraljagt består af malmgeologer fra Departementet for Mineralske Råstoffer og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland. Ujarassiorit administreres og finansieres af Departementet for Mineralske Råstoffer.

Ujarassiorit er for alle med bopæl i Grønland. Folk kan fra samtlige posthuse portofrit indsende fundne stenprøver til nærmere geologisk undersøgelse. Yderligere informationer om mineraljagten findes på hjemmesiden www.ujarassiorit.gl.

Vinderpræmierne er sponsoreret af følgende fond: GrønlandsBankens Erhvervsfond, der bidrager med 40.000 kroner.Naalakkersuisut ønsker alle præmievinderne tillykke og takker deltagere af Ujarassiorit 2020 for at være med til at fremme råstofaktiviteter i Grønland. Glædelig jul og godt nytår.

For information vedrørende Ujarassiorit og vinderne, kontakt: Geolog Debora Hansen Kleist på telefon: +299 246818 eller e-mail: deha@nanoq.gl