Regionale fordeling af kvoter for sildepisker for kvoteåret 2021

Sildepisker

Vestgrønland

Den årlige grundkvote for Vestgrønland for 2020 er på 164 dyr. Kvoten fordeles med 100 dyr til harpunkanonfartøjer og 64 dyr til fællesfangst. Fartøjer samt deltagere i fællesfangst med teknisk godkendelse til sildepiskerfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. januar – 31. december.

FÆLLES sildepiskerkvote 2021

Fangster pr. 09.12.2020 inkl. carry-over 2019

Vestgrønland*

Fangst 2020

Kvote 2021 (2020)

Qaanaaq

0

1 (1)

Upernavik

5

7 (6)

Uummannaq

6

6 (5)

Ilulissat

1

3 (2)

Qeqertarsuaq

5

4 (3)

Qasigiannguit

2

4 (3)

Aasiaat

3

4 (3)

Kangaatsiaq

8

4 (3)

Sisimiut

15

4 (3)

Maniitsoq

20

5 (4)

Nuuk

8

4 (3)

Paamiut

7

4 (3)

Narsaq

6

5 (4)

Qaqortoq

3

4 (3)

Nanortalik

5

5 (4)

I alt                        

94

64

* Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq, Qasigiannguit, Narsaq og Nanortalik har per 1. dec. 2020 ingen godkendte harpunkanonfartøjer

Østgrønland

Den årlige grundkvote for Østgrønland for 2021 er på 20 dyr. Deltagere i fællesfangst med teknisk godkendelse til sildepiskerfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. januar – 31. december.


FÆLLES sildepiskerkvote 2021

09.12 2020

Østgrønland*

Fangst 2020

Kvote 2021 (2020)

Ittoqqortoormiit

0

8 (8)

Ammassalik

20 **

12 (12)

* Ittoqqortoormiit og Ammassalik har per 1. dec. 2020 ingen godkendte harpunkanonfartøjer / ** inkl. fangster fra carry-over fra 2019

Justering af grundkvote vil ske i januar af hensyn til carry-over. Overførelse af ubrugte kvoter (carry-over) vil følge procedure godkendt på seneste møde i Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC 67, september 2018).

Bemærk, at overførselsgrænsen for ubrugte kvoter for Vestgrønland vil stige fra 15 stk. til 50 %, dvs. maks 82 stk. Den Videnskabelige Komité har meddelt, at denne stigning i overførselsgrænsen ikke vil have bevaringsmæssige konsekvenser. Det oprindelige startsår for akkumulering af ubrugte kvoter for Vestgrønland var 2018.

Bemærk, at overførselsgrænsen for ubrugte kvoter for Østgrønland for 2020 er 10 stk. Den stiger fra 3 stk. til 50 %, dvs. maks 10 stk. Den Videnskabelige Komité har meddelt, at denne stigning i overførselsgrænsen ikke vil have bevaringsmæssige konsekvenser. Det oprindelige startsår for akkumulering af ubrugte kvoter for Østgrønland var 2020.

Der lægges op til, at de store kommuner selv skal kunne genfordele restkvoter evt. ud fra en fastsat deadline på betingelse af, at alle fangsttal styres, at fangsten ikke fritstilles, og at Departementet holdes tæt orienteret om genfordelingerne. Medlemmet af Naalakkersuisut vil som hidtil kunne genfordele mellem de enkelte kommuner.

Jf. § 9, stk. 1 skal APNN genfordele evt. restkvoter senest per 1. september efter høring af KNAPK og repræsentanter fra kommunerne.

Betingelser for fangsten (www.lovgivning.gl)

Fangst af store hvaler skal foregå jvf.:

  • Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 6. december 2018 om beskyttelse og fangst af store hvaler –
  • Selvstyret bekendtgørelse nr. 12 af 16. juli 2010 om rapportering ved fangst og anskydning af store hvaler.

Grønlands kvoter for fangst af store hvaler fastsættes i henhold til rådgivning fra Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC), der har kvotebesluttende kompetence. En 7-årig blokkvote gælder i perioden 2019-2025 for finhval, grønlandshval, pukkelhval og sildepisker i Vestgrønland samt sildepisker i Østgrønland. Efter hvert kvoteår vil der ske en evaluering således, at det kommende kvoteår tilpasses efter evt. ny rådgivning og overskredne kvoter.

For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl