Fritstilling af resterende sildepiskerkvote til godkendte fartøjer og joller i Vest

Der er en rest på i alt 59 sildepiskere i Vestgrønland i 2020.

Naalakkersuisoq Jens Immanuelsen har besluttet at fritstille den resterende sildepiskerkvote i Vestgrønland med virkning fra 16. december 2020. Allerede godkendte fartøjer med harpunkanon og joller med tilladelse til fangst af sildepiskere kan deltage.

Betingelsen er at alle fangster rapporteres snarest muligt via kommunekontoret til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl