ILO-udvalgsmøde

Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked var den 2. december 2020 vært for det første møde i Grønlands nye ILO-udvalg, hvor der deltog repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter. Det var meningen, at første ILO-udvalgsmøde skulle være afholdt i foråret 2020, men COVID-19 betød, at departementet var nødt til at udsætte.

Den Internationale Arbejdsorganisation, ILO, er underlagt FN og har til formål at fremme social retfærdighed og anstændige arbejdsvilkår ved at sætte internationale arbejdsstandarder. ILO har en unik trepartsstruktur, hvor repræsentanter fra regeringer, arbejdsgivere og arbejdstagere fra hele verden åbent debatterer og skaber arbejdsstandarder. ILO har 187 medlemslande og har vedtaget mere end 180 konventioner vedrørende arbejdsmarkedsforhold.

Når et sagsområde er overtaget af Selvstyret fra Danmark, har Grønland selvbestemmelsesret over de konventioner, som landet ønsker at blive omfattet af. Når Grønland tiltræder en konvention, medfølger en forpligtelse til at implementere og overholde konventionen samt løbende og selvstændigt afrapportere til ILO. Grønland har tiltrådt 17 (snart 18) ILO-konventioner.

Det grønlandske ILO-udvalg er nedsat med det formål at koordinere og fremme trepartssamarbejdet på arbejdsmarkedsområdet i spørgsmål henhørende under ILO. Det er betydningsbærende og positivt, at Grønland påtager sig et konstruktivt medansvar for det internationale samarbejde, herunder ILO.

Der afholdes et fast ILO-udvalgsmøde om året. Næste ILO-udvalgsmøde bliver slut-april.

For yderligere oplysninger vedrørende denne pressemeddelelse, kan der rettes henvendelse til Departementschef i Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, Isak Nielsen Kleist: Tlf: (+299) 345634, email: ISNK@nanoq.gl