Ny barselslov forbedrer alle familiers barselsvilkår

Familien udgør fundamentet for vores samfund. Naalakkersuisut har derfor forbedret familiernes vilkår med en ny barselslov, som giver familierne et bedre grundlag for øget trivsel. Barselsloven øger ligestillingen, forbedrer familiers økonomiske vilkår og forbedrer ansattes rettigheder både før og efter fødsel.

Den 11. november 2020 vedtog et enigt Inatsisartut en ny barselslov. Barselsloven sætter en ny standard for barselsvilkårene for landets familier og skal medvirke til, at orlov bliver attraktivt for både arbejdsgiver og arbejdstager, samt for begge forældre.

Den nye barselslov består af en række hovedelementer, som hver især er med til at forbedre familiers vilkår:
  • Barselsfond for det private arbejdsmarked sikrer, at udgifter til løn under barsel fordeles mere ligeligt blandt alle private arbejdsgivere
  • Forlængelse af orlov før fødslen og særligt hensyn til fødende bosat i byer og bygder uden fødselsbetjening
  • Ny beregningsmetode skal forbedre de økonomiske forhold for forældre på barselsdagpenge
  • Ret til orlov i tilfælde af mistet barn
  • De sidste 4 uger af forældreorloven gøres fleksible
  • Bedre forhold for familier der adopterer
  • Bedre forhold for plejefamilier
”Det er afgørende, at vi løbende forbedrer vilkårene for vores familier. Med den nye barselslov er vi med til at modernisere barselsreglerne. Ligestillingen forbedres. Familierne får bedre økonomiske vilkår. Ansatte får bedre rettigheder både før og efter fødsel” udtaler Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet, Martha Abelsen.

Forskellige ikrafttrædelsesdatoer
  • Den nye barselslov træder i kraft den 1. januar 2021 for forældre, hvor barnet fødes eller modtages den 1. januar 2021 eller senere.
  • Barselsfonden for private arbejdstagere træder først i kraft den 1. juli 2021.
Man kan læse mere om den nye barselfond her.

Barselsloven kan læses her

For nærmere information kontakt Departementschef Julie Præst Wilche på e-mail: JPRW@nanoq.gl