Hellefiskekvoterne for kystnært område 47 er fastsat

Naalakkersuisut besluttede den. 10. december 2020, at TAC´en for hellefiskekvoter for følgende forvaltningsområder i 2021 skal være:

Diskobugten: 7.847 tons,
Uummannaq: 9.167 tons og
Upernavik: 8.134 tons.

Således har Naalakkersuisut fastsat en samlet kvote i område 47 som er 1.000 tons lavere end i 2020. Naalakkersuisut har således valgt at introducere en gradvis nedjustering af kvoterne, for at TAC kan nærme sig et bæredygtigt niveau for kystnært fiskeri efter hellefisk i områderne Diskobugten, Uummannaq og Upernavik.

Den videnskabelige rådgivning for det kystnære fiskeri efter hellefisk i områderne Diskobugten, Uummannaq og Upernavik er toårig og gives således samlet for årene 2021 og 2022. Rådgivningen anbefaler, at de årlige fangster i 2021 og 2022 ikke overstiger:
Diskobugten: 4.346 tons
Uummannaq: 5.153 tons
Upernavik: 5.068 tons

Sammenlignet med sidste rådgivningsperiode, 2019-20, er rådgivningen faldet med 774 tons i Diskobugten, 647 tons i Uummannaq og 262 tons i Upernavik.

Jollesegmentet forvaltes efter en månedskvotering, og Grønlands Fiskerilicenskontrol er bemyndiget til at lukke fiskeriet i forvaltningsområderne Diskobugten, Uummannaq og Upernavik, når månedskvoten er opbrugt.

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med revision af forvaltningen i det kystnære fiskeri efter hellefisk. Arbejdsgruppen koordinerer sine indsatser med Fiskerikommissionen. Det forventes, at arbejdsgruppen færdiggør indstillingen af sit arbejde i løbet af 2021.

Kontaktperson Birgitte Jacobsen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. E-mail: bija@nanoq.gl