Erindring om jagttider og salg samt dagskvoter for lomvier

appat

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug skal hermed erindre om de gældende jagttider, dagskvoter og gældende regler for salg af lomvier, jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 17 af 28. oktober 2019 om beskyttelse og fangst af fugle.

Jagttider for lomvier:

Zoner

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Jagttider

15.10 - 29.02 og

01.03 – 15.06

15.09 – 15.11 og 15.04 – 15.05

01.11 – 15.12

01.11 – 31.12

Dagskvoter for lomvier:

Personer med erhvervsjagtbevis:

Personer med erhvervsjagtbevis må i Zone 1, Zone 2, Zone 3 og Zone 4 i jagttiden højst fange 20 fugle pr. jagtdag, sammenlagt af arterne polarlomvie og atlantisk lomvie.

Derudover må personer med erhvervsjagtbevis i Zone 1 i jagttiden fra 1. marts til og med 15. juni højst fange 5 fugle pr. jagtdag, sammenlagt af arterne polarlomvie og atlantisk lomvie og kun til privat forbrug. Personer med erhvervsjagtbevis må i Zone 2 i jagttiden fra 15. april til og med 15. maj højst fange 3 fugle pr. jagtdag, sammenlagt af arterne polarlomvie og atlantisk lomvie og kun til privat forbrug.

Personer med fritidsjagtbevis:

Personer med fritidsjagtbevis må i Zone 1, Zone 2, Zone 3 og Zone 4 i jagttiden højst fange 3 fugle pr. jagtdag, sammenlagt af arterne polarlomvie og atlantisk lomvie og kun til privat brug.

Derudover må personer med fritidsjagtbevis i Zone 1 i jagttiden fra 1. marts til og med 15. juni højst fange 5 fugle pr. jagtdag, sammenlagt af arterne polarlomvie og atlantisk lomvie og kun til privat forbrug. Personer med fritidsjagtbevis må i Zone 2 i jagttiden fra 15. april til og med 15. maj højst fange 3 fugle pr. jagtdag, sammenlagt arterne polarlomvie og atlantisk lomvie og kun til privat forbrug.

Man må ikke opspare dagskvoter for dage, hvor man ikke har været på jagt, eller dage hvor man ikke har brugt hele dagskvoten. Ligeledes må man ikke på forhånd opfange efterfølgende dagskvoter. En dagskvote er personlig og må ikke overdrages.

Salg af lomvier:

Kun personer med erhvervsjagtbevis må sælge fangede lomvier og kun i deres eget forvaltningsområde – jf. førnævnte zoner. Derudover må salg af polarlomvie og atlantisk lomvie kun finde sted i den fastsatte jagttid inden for pågældende forvaltningsområder og kun på veterinær-godkendte indhandlingssteder, herunder Brætter.

Man kan downloade samtlige jagt- og fredningstider på fugle her.  

Zoneinddelingerne kan også hentes på ovennævnte hjemmeside. Se bilag vedr. zoneinddelingerne.

For nærmere information kontakt Amalie Jessen, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl