Dundas Titanium A/S får meddelt udnyttelsestilladelse

Naalakkersuisut har den 11. december godkendt, at Dundas Titanium A/S meddeles en udnyttelsestilladelse for et område på 64 km2 ved Moriusaq, Nordvestgrønland. Dundas Titanium A/S har ret til at udnytte tunge mineraler, herunder ilmenit og andre titanbærende tunge mineraler, fra sand på land. Udnyttelsestilladelsen er gyldig i en periode på 30 år. Naalakkersuisut har samtidig godkendt Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM-redegørelse) og Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB-redegørelse) for projektet.

Meddelelsen af udnyttelsestilladelsen glæder Naalakkersuisoq for Erhverv og Mineralske Råstoffer, Jens-Frederik Nielsen; ”Meddelelse af tilladelsen til Dundas Titanium A/S er et bevis på at sagsbehandlingen kan være effektiv til gavn for både Grønland og råstofindustrien. Vi er meget glade for at nå dette trin efter kun tre måneder siden den offentlige høring af VVM og VSB er afsluttet. Projektet repræsenterer en kæmpe mulighed for lokalbefolkningen i området, men også for hele Grønland. I år opførte Europa-Kommissionen for første gang titanium som et kritisk mineral på grund af dets strategiske betydning. Det faktum at dette projekt kan bringe titanium på markedet på en så bæredygtig måde, giver Grønland en enorm mulighed.”

Dundas Titanium A/S, Avannata Kommunia og Naalakkersuisoq forhandlede også med succes projektets samarbejdsaftale (Impact Benefit Agreement (IBA).

Både udnyttelsestilladelsen og IBA underskrives den 14. december2020, kl. 10:00, hvilket markerer datoen for deres ikrafttræden.

Forude ligger udarbejdelsen af en udnyttelses- og nedlukningsplan samt aktivitetsplaner. Udarbejdelsen af disse planer sker i tæt samarbejde mellem selskabet og Naalakkersuisut. Selskabet har en frist frem til 31. december 2022 til at opnå Naalakkersuisuts godkendelse af udnyttelses- og nedlukningsplanen. Såfremt selskabet indsender en komplet og fyldestgørende ansøgning, forventes sagsbehandlingstiden for godkendelse af udnyttelses- og nedlukningsplanen at være højst 6 måneder. Selskabet skal starte mineaktiviteterne senest den 31. december 2025, medmindre andet er godkendt.

IBA-aftalen og udnyttelsestilladelsen offentliggøres på Råstofstyrelsens hjemmeside www.govmin.gl, efter de er underskrevet. For eventuelle spørgsmål vedrørende udnyttelsestilladelsen, kontakt departementschef i Departementet for Mineralske Råstoffer, Jørgen T. Hammeken-Holm på +299 552466 eller jeoh@nanoq.gl