Naalakkersuisoq besigtiger elementbyggeri i Sisimiut

Bygning 3 foran de to første, ved Napariaq, Sisimiut


Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur, Karl Frederik Danielsen, besøgte Sisimiut d.10. december. Under besøget har han bl.a. besigtiget den tredje bygning med 12 boliger, som Selvstyret opfører ved Napariaq.

 

Bygning 3 havde byggestart medio april i år og er opført med en så effektiv byggeproces at den allerede er lukket for vinteren. Vinduerne er monteret og bygningen er isoleret udvendig, så håndværkerne kan gå indenfor og få det sidste på plads.

Ved at benytte betonelementer er det muligt at planlægge byggeriet bedre med udgangspunkt i årstiderne klimatiske udfordringer, ved at der nu erfaringsmæssigt er opnået effektivisering af byggetiden ved at:

-          produktionen af elementerne foregår under beskyttede forhold, og under gode arbejdsmiljøforhold i efterår/vinterhalvåret,

-          der undgås byggeri med ”vinterbeton” med tilhørende omkostninger, fordyrende vinterforanstaltninger, som allerede skal tages når middel udetemperaturen kommer under +5°

-          montering af elementer foregår om foråret og henover sommeren, og

-          effektiv byggetid opnås, bygning er lukket før vinteren, og indvendige arbejder kan foretages under tag vinteren over.

 

Ved ovennævnte betingelser giver byggeri med betonelementer også en god sæsonudjævning af hele byggeprocessen og dermed de bedste betingelser for planlægning for at undgå vejrbetingede omkostninger og vinterforanstaltninger i byggeriet, som er omkostningstunge for hhv. entreprenører og bygherre

 


Støbeformen fyldes på støbebordet

Det er BJ Entreprise A/S der bygger de tre etageboligblokke og virksomhedens administrerende direktør Jeppe Mortensen havde oprindelig slet ikke tænkt sig at byde på opgaven med de funktionelle boliger.

 

’Jeg tænkte, det går ikke med elementer, det har vi aldrig prøvet før. Men to uger før deadline afgav vi alligevel et bud, baseret på færdige elementer fra en underleverandør. Og vi vandt.’

 

Det blev starten på en lille succeshistorie for BJ Entreprise A/S. Da Jeppe analyserede betonelementerne, blev han klar over at dem kunne han måske godt selv støbe lokalt.

 

’Vi købte et topprofessionelt støbebord med vibration og varme af den slags en stort dansk elementfabrik anvender. Bordet alene vejer 11 tons, elementerne et sted mellem 4 og 10 tons. Når et element har tørret en dags tid i formen, kan det løftes i kun to løfteøjer, men det kræver at elementet står lodret. Støbebordet vipper det tunge element op hydraulisk, inden vi løfter det bort til tørring.’

 

Støbebord I færd med at rejse betonelement op i lodret

Medarbejderne nyder også godt af den nye produktionsform:

’Støbebordet er i en god ergonomisk arbejdshøjde, og vi kan støbe under overdækning uanset vejret. Det er også langt lettere at støbe el-dåser ind fra starten end at ligge på et stillads med et bor efterfølgende’, siger medarbejderen Niels Fredrik Sørensen.

 

’Vi har lært os selv at støbe betonelementer og vi er meget tilfredse med hvordan det er gået’, fortæller Jeppe Mortensen. ’Af de mange elementer, der er produceret, har vi siden starten kun måtte kassere tre elementer som ikke klarede kvalitetstesten.’

’Vi har tre lokale medarbejdere som er vant til beton-arbejde og nu støber elementer. Ofte kan to af dem støbe et helt element selv. Vi støber om eftermiddagen og løfter elementet forsigtigt af om morgenen efter til tørring. Derpå forbereder vi et nyt.’

 

Elementerne løftes på plads, Bygning 3

Ude på byggepladsen er det også blevet en helt grønlandsk affære nu:

 

’Ved byggeriet af bygning 1 og 2 havde vi ansat en islandsk medarbejder med erfaring fra betonelement byggeri i Danmark. Han oplærte Malik Rønning og Søren Berthelsen, som nu selv har rejst hele bygning 3. Jeg er imponeret over hvor hurtigt de har lært det hele og at de allerede har taget ansvaret på sig. Det er flot’, afslutter Jeppe Mortensen.   

 

Allerede i oktober var isoleringen næsten færdig

 

Byggeriet af de tre blokke er tegnet af Qarsoq tegnestue der i år har åbnet en lokal afdeling i Sisimiut. Bygning 3 haft et særligt fokus på miljømæssigt korrekte løsninger og kaldes derfor bæredygtige boliger, hvor bygning 1 og 2 hed funktionelle boliger. 

 

Grønlands Selvstyre har flere byggerier i gang med betonelementer. I Qaqortoq er det samme boligtype som i Sisimiut og i Ilulissat er det toetages bygninger med 3 og 4 rums lejligheder.

 

 

Der er afholdt rejsegilde 10. december i Sisimiut for Bygning 3. 

 

 

 

For yderligere information kontakt Departementet for Boliger og Infrastruktur på box909@nanoq.gl.