Kompetenceudvikling er en forudsætning for bedre samarbejde

Den 8. og 9. december var Naalakkersuisoq for Sundhed og Ligestilling, Anna Wangenheim i Sisimiut for at besøge Sundhedsvæsenet, Allorfik, Handikaptalsmanden Tilioq, Pissassarfik og velfærdsudvalget i Qeqqata Kommunea

Formålet med besøgene var at få indsigt i de forskellige institutioners udfordringer, tiltag og høre om forbedringsmulighederne indenfor det tværsektorielle samarbejde.

Regionsledelsen og kommunen har indgået en samarbejdsaftale omkring en lang række af områder, der både handler om bedre service til patienter, kompetenceudvikling af personale, deling af personale mm.

Det er rigtig positivt at Sundhedsvæsenet og kommunen har et godt samarbejde for at få løst udfordringerne omkring servicering af borgere. Begge parter udtaler at der stadig er mange ting at forbedre på, f.eks. at hjælpes ad med at styrke borgernes eget ansvar i forhold til forbedring af egen sundhed og i forhold til at tage medansvar for samfundets sundhed. Det forudsætter kompetenceudvikling på mange fronter” – udtaler Anna Wangenheim.

På de forskellige møder blev påpeget flere ønsker til optimering af samarbejde mellem instanserne. F.eks. blev det nævnt at Allorfik ønsker en mere fast procedure for samarbejdet om den tidlige indsats ift. gravide med afhængighed, Tilioq og Pissassarfik nævnte at der burde være et mere effektivt forløb i sagsbehandlingen af handicappede således de hurtigere kommer i rehabiliterende forløb, kommunen ønskede en hurtigere udredning af børn med mistanke om psykiske lidelser, og alle steder blev nævnt behovet for kompetenceudvikling f.eks. af støttepersoner til handicappede og til borgere med psykiske lidelser.

Velfærdsudvalget fortalte om Qeqqata modellen for forebyggelse og sundhedsfremme. Anna Wangenheim roste velfærdsudvalget for den proaktive tilgang til forebyggelse i kommunen og for det vigtige arbejde med at involvere borgerne til at tage del i målsætninger og for den hurtige implementering af borgernes egne forslag.

Anna Wangenheim kunne informere udvalget om at der i februar bliver implementeret hurtigere udredning for tarmkræft. Det betyder at borgerne ikke behøver at tage til Nuuk for at blive undersøgt for mistanke om tarmkræft, og at udstyr nu bliver placeret på regionssygehuset i Sisimiut. Et rejsehold vil foretage undersøgelserne.

For yderligere information kontakt ministersekretær Frederik Siegstad via email frsg@nanoq.gl eller telefon 34 62 32.