Nye forvaltningsområder tages i brug – kvotefri områder ophæves

Naalakkersuisut har den 10. december 2020 ændret Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 28. august 2014 om kystnært fiskeri efter hellefisk.

Den ændrede bekendtgørelse indeholder oprettelse af nye forvaltningsområder, samt indførsel af kvoteret fiskeri i nye forvaltningsområder, og ophævelse af de såkaldte kvotefrie områder.

Man kan risikere at miste MSC-certificeringen, hvis TAC’en overstiger NAFO’s samlede rådgivning for de to udenskærs områder samt indenskærs områderne 1B-1F, fra Aasiaat til Kap Farvel. Eftersom MSC-certificeringen af det udenskærs fiskeri efter hellefisk ved Davis Strædet samt Baffin Bugten, har det været et krav fra MSC, at man skal have en forvaltning på plads.

I den reviderede bekendtgørelse oprettes fem nye forvaltningsområder, som er:

Forvaltningsområde Qaanaaq
Forvaltningsområde Sisimiut-Maniitsoq
Forvaltningsområde Nuuk
Forvaltningsområde Paamiut-Qaqortoq
Forvaltningsområde Østgrønland

Man beholder forvaltningsområderne Upernavik, Uummannaq og Diskobugten uden større ændringer. Sydgrænsen for forvaltningsområder Diskobugten flyttes lidt længere syd fra 68°51’N til 68°30’N.

Ændringen af bekendtgørelsen er i tråd med koalitionsaftalen, som siger:
”Hele Grønlands kyst skal deles i forvaltningsområder hvortil der anvises kvoter for flest mulige fiskearter. Den biologiske rådgivning skal danne grundlag for kvoterne, der også omfatter de nye forvaltningsområder.”

Kvotefri områder ophæves
I den reviderede bekendtgørelse er de såkaldte kvotefrie områder, tidligere beskrevet i paragraf 6, i forvaltningsområderne Upernavik, Uummannaq og Diskobugten afskaffet.

Det harmonerer ikke med ansvarligt og bæredygtigt fiskeri, at man i visse områder har frit fiskeri uden kvoter. Erhvervet ønsker MSC certificering på det kystnære fiskeri efter hellefisk på længere sigt, og man får meget svært med at få dette indført, så længe man tillader frit fiskeri i de kvotefrie områder.

Ophævelsen af de kvotefrie områder vil effektivt betyde, at den af Naalakkersuisut fastsatte TAC, bliver den øvre grænse for hvor meget der kan fiskes i forvaltningsområderne Upernavik, Uummannaq og Diskobugten, i modsætning til i dag, hvor der kan fiskes i de kvotefrie områder uden begrænsning.

Kontaktperson: Afdelingschef Emanuel Rosing, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. E-mail: emro@nanoq.gl