Paarisa uddanner unge til at kunne undervise i seksuel sundhed

Socialstyrelsens forebyggelsesenheden Paarisa har i løbet af 2020 udbygget viden blandt GUX-elever fra Nuuk i seksuel sundhed, anatomi og formidling. Eleverne skal fungere som ambassadører for seksuel sundhed og skal undervise 8. klasse elever i seksuel sundhed.

Naalakkersuisut har en klar målsætning om, at antallet af seksuelle overførte sygdom-me og provokerede aborter skal nedbringes. Samtidig skal unge have et sundt forhold til deres kroppe og kunne sætte grænser. Derfor er Paarisa ved at uddanne GUX-elever til ambassadører for seksuel sundhed.
12 engagerede gymnasieelever fra 1.g og 2.g i GUX Nuuk, har således over de sidste par måneder udviklet deres viden og kompetencer inden for samarbejde, anatomi og formidling. Ud over ny viden og nye kompetencer har de unge, i en tæt dialog med Paarisa, opstartet et pilotprojekt, hvor de med metoden ung-til-yngre har udviklet en model for seksualundervisning.

Ved brug af ung-til-yngre metoden skabes der et miljø hvor 8. klasse elever kan føle sig trygge ved seksualundervisningen. Dette giver både gymnasieeleverne, der skal under-vise, og 8. klasse eleverne rig mulighed for, både at få viden inden for seksuel sundhed og samtidig skabe diskussioner og refleksioner over de normer der i samfundet. På den måde skabes et trygt miljø i seksualundervisningen samt en mulighed for at gym-nasieelevernes erfaringer, overvejelser og kritisk tænkning bliver grobund for seksual-undervisningen i 8. klasse.

Sialuk Rothaus Olesen og Ivaana Laursen fra 1.T ved GUX Nuuk, som er blevet uddan-net sundhedsambassadører, udtaler:
”Det har været meget lærerigt at deltage i undervisningen. Vi føler, at vi er blevet bedre til at stille os op foran andre og holde oplæg, også om emner som kan være lidt svære at tale om. Vi er blevet meget mere bevidste om, hvad der manglende i den seksualunder-visning vi fik i skolen. Nu er vi spændte på at skulle bruge vores viden og kompetencer til at undervise elever fra 8. klasse i seksuel sundhed”

Naalakkersuisoq for Social Anliggender, Familie og Justitsområdet udtaler:
”Seksuel sundhed spiller en afgørende rolle for vores livskvalitet og trivsel. Derfor er et godt forebyggende arbejde meget vigtigt. Med ung-til-yngre metoden får de unge mulighed for at få en mere tryg og dialogbaseret undervisning i øjenhøjde. Seksualundervisningen kommer til at spille en afgørende rolle i kampen mod sexsygdomme, krænkelser og uøn-skede graviditeter blandt unge. Derfor er vi meget glade for at kunne præsentere det nye pilotprojekt, som 8. klasserne i Nuuk forhåbentligt vil få rigtig god gavn af.”

Formålet med pilotprojektet, er at fremme seksuel sundhed for alle unge. Med de unges åbenhed og begejstring for projektet, er der et stort potentiale for, at målet nås. For at skabe det bedste undervisningsmiljø for gymnasieeleverne, vil gymnasieeleverne under hele forløbet have mulighed for at præge projektet i deres retning i et tæt samarbejde med Paarisa. Dette har givet GUX-eleverne en følelse af ejerskab for projektet og lysten til at gøre en forskel, gennem frivilligt arbejde.

Hvis pilotprojektet viser sig at være en succes, så er målet at det skal tilpasses og im-plementeres i alle de større byer med ungdomsuddannelser.

Kontakt
For nærmere information kontakt departementschef Julie Præst Wilche på e-mail: jprw@nanoq.gl.