God nyhed til borgere som er døve

International dag for personer med handicap er en dag, hvor der verden rundt sættes fokus på at sikre rettigheder, inklusion og deltagelse for personer med handicap.

Her i landet har vi taget et vigtigt skridt med ikrafttrædelsen af Lov om støtte til personer med handicap d. 1. januar 2020 og den efterfølgende implementering af lovgivningen. Lovgivningen har forbedret rettighederne til støtte for borgere med handicap, til at kunne indgå i samfundet på lige fod med andre borgere.

Blandt de borgere, som har oplevet udfordringer med at få den rette støtte, er personer, som har behov for tegnsprogstolkning.
”Uden adgang til tegnsprogstolkning er der risiko for at borgere, som er døve, bliver isoleret. - Jeg er derfor glad for at kunne fortælle, at Pissassarfik har indgået en aftale vedrørende fjerntolkning til borgere i Grønland, som er døve,” udtaler Martha Abelsen, Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet.

Fjerntolkning er en fleksibel og digital kommunikationsløsning, som gør det muligt at få tegnsprogstolkning eksempelvis via en smartphone.

Med aftalen vil det blive muligt for fx sundhedsvæsnet og andre offentlige instanser, såvel som private borgere at booke fjerntolkning. Udgifterne afholdes af den rekvirerende myndighed, mens borgere har mulighed for at søge om støtte til udgifter forbundet med fjerntolkning i henhold til Lov om støtte til personer med handicap.
Pissassarfik arbejder i øjeblikket på at få de sidste detaljer på plads og forventer, at løsningen vil blive tilgængelig i første halvdel af 2021.
I forbindelse med opstarten vil vejledningsmateriale blive tilgængelig på Pissassarfiks hjemmeside. Kommunerne vil inden da modtage et informationsbrev omkring ordningen.

Arbejdet fortsætter i 2021, hvor Naalakkersuisut skal fremlægge en redegørelse om Grønlands efterlevelse af handicapkonventionen.
”Vi arbejder videre med at forbedre forholdene for personer med handicap, så alle borgere uanset handicap kan leve et ligeværdigt liv,” udtaler Martha Abelsen, Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet.

For nærmere information kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på e-mail: ihla@nanoq.gl eller tlf. + 299 554160