Carl Egedes Fond og Augo Lynges MindelegatCarl Egedes Fond

Bestyrelsen holdte møde den 23. November 2020 og de har besluttet at der ikke uddeles legater indeværende år, grundet er at der gennemføres juridiske opgaver under behandling.

EU øgede sine krav for fonde pr 03.01.2018, det er grunden til at Danske Bank, ønsker at opløse diverse små depoter, i det det økonomisk ikke kan betale sig at beholde dem, Carl Egedes Fond´s formue er opbevaret i Danske bank.

Augo Lynges Mindelegat
Fonden har ikke så mange midler lige fra legatets stiftels, derfor er rentetilskrivningen minimal om året, som er grunden til at nogle af årene ikke uddeles legater.

Hvis man ønsker yderligere oplysninger, som ikke nævnes her, kan man rette henvendelse til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, apnn@nanoq.gl