Virtuel folkehøring om Grønlands bidrag til Rigsfællesskabets rapport til FN’s Menneskerettighedsråd

Grønland skal aflevere sit bidrag til Rigsfællesskabets tredje rapport til FN’s Menneskerettighedsråds universelle periodiske bedømmelse (UPR-Universal Periodic Review) i januar 2021. Naalakkersuisut ønsker at inddrage civilsamfundsorganisationer- og institutioner samt borgerne i Grønland i arbejdet med rapporten. Derfor afholder Naalakkersuisut i samarbejde med Grønlands Råd for Menneskerettigheder en virtuel folkehøring den. 2 december 2020 kl. 17:00-19:00.

Ved folkehøringen vil Departementet for Udenrigsanliggender og Energiområdet starte med en kort introduktion til eksamenen i FN under UPR. Herefter vil Grønlands Råd for Menneskerettigheder og tre oplægsholdere fra grønlandske menneskerettighedsorganisationer og institutioner afgive korte oplæg. Hvorefter vil der blive lagt op til en debat, hvor dem som følger med online kan kunne komme med bemærkninger og spørgsmål. Konklusionerne fra debatten samt deltagernes synspunkter og informationer vil bidrage til den endelige færdiggørelse af Grønlands bidrag til UPR-rapporten. Høringen vil foregå på grønlandsk og dansk.

Link til udkast til rapport

Program:

Kl.17:00 -17:05 Introduktion og praktiske bemærkninger

Kl.17:05-17:15 Velkomst ved Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender og Energiområdet, Steen Lynge

Kl. 17:15-17:35 Oplæg ved formand for Grønlands Råd for Menneskerettigheder, Sara Olsvig

Kl. 17:35-17:45 Oplæg ved Hjalmar Dahl, Inuit Circumpolar Council

Kl.17:45-17:55 Oplæg ved Christina Johnsen, Handicaptalsmanden

Kl. 17:55-18:05 Oplæg ved Aviaja Egede Lynge, Børnetalsmanden.

Kl.18:05-18:50 Spørgsmål og debat

Kl.18:50-19:00 Afsluttende bemærkninger og konklusioner


Folkehøringen kan tilgås virtuelt på link:

UPR Kalaallit Nunaat - Kalaallisut (adobeconnect.com)

UPR Kalaallit Nunaat - Dansk (adobeconnect.com)

Baggrund

I maj 2021 skal Grønland for tredje gang deltage ved Rigsfællesskabets eksamination i menneskerettigheder under den universelle periodiske bedømmelse (UPR – Universal Periodic Review). Eksaminationen sker i regi af FN’s Menneskerettighedsråd, hvor alle FN’s medlemsstater på lige fod rapporterer om - og eksamineres i - den samlede menneskerettighedssituation.

Ved UPR gennemgår FN's Menneskerettighedsråd forholdene i alle FN’s medlemsstater i et møde for hvert land (UPR-eksaminationen). UPR-eksaminationen er ikke ligesom FN’s traktatkomité knyttet op på en bestemt menneskerettighedskonvention. UPR-eksaminationen handler derfor om alle menneskerettighederne i en medlemsstat, som er tiltrådt af medlemsstaten.

For yderligere information: Departementet for Udenrigsanliggender og Energiområdet: Departementschef Kenneth Høegh, +299 565604