Hvalros-kvoter for 2021

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug har godkendt hvalros-kvoter for 2021. Fordelingen af kvoterne sker på baggrund af biologisk rådgivning modtaget fra NAMMCO i 2019 samt rådgivning gældende for Nordvandet (Qaanaaq forvaltningsområde) for perioden 2016 til 2020, en høringsproces samt politisk beslutning. Se også §§ 3-4 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. oktober 2006 om beskyttelse og fangst af hvalros. Den seneste biologiske rådgivning er gældende, indtil der modtages en ny rådgivning.

Kvoterne for hvalros i 2021 er uændrede i forhold til 2020. Fordelingen af kvoterne på de enkelte bestande ser således ud:

Tabel 1: Forslag til overordnede kvoter for 2021 og den videnskabelige rådgivning for hvalros.

Hvalrosbestand

Kvote for 2021

Biologisk rådgivning

Nordvest (Qaanaaq området)

79   1)

84   4)

Vest (Vestlige vinterbestand)

74   2)

86   5)

Vestgrønland i alt

153

170

Øst (Østgrønland)

17   3)

19   6)

Grønland i alt

170

189

1) Biologisk rådgivning på 94 fratrukket kvoten på 5 til Canada/Nunavut samt 12% anskudte/mistede dyr.

2) Biologisk rådgivning på 97 fratrukket kvoten på 12 til Canada/Nunavut samt 13% anskudte/mistede dyr.

3) Biologisk rådgivning på 19 fratrukket 14% anskudte/mistede dyr.

4) Samlet biologisk rådgivning på 94 fratrukket 12% svarende til 10 anskudte/mistede dyr.

5) Biologisk rådgivning på 97 fratrukket 13% svarende til 11 anskudte/mistede dyr.

6) Biologisk rådgivning på 19, hvoraf 14% svarende til 2 er anskudte/mistede dyr.

Fordeling af kvoter mellem forvaltningsområder i 2021

Kvoterne fordeles således til kommunerne, som træffer afgørelse om, hvorledes disse anvendes.

Tabel 2. Fordeling af regional kvotefordeling i 2021

Nordvandet

2021

Qaanaaq

79

Qaanaaq i alt

79

Vestgrønland

2021

Upernavik

24

Uummannaq

Ilulissat

Qeqertarsuaq

19

Qasigiannguit

Aasiaat

Kangaatsiaq

Sisimiut

31

Maniitsoq

Vestgrønland i alt

74

Østgrønland

2021

Ittoqqortoormiit

17

Tasiilaq

Østgrønland i alt

17

Kvoterne fordeles til kommunerne, som træffer afgørelse om, hvorledes disse an­vendes. I forbindelse med fordelingen af kvoterne, skal der tages hensyn til de enkelte bestandsafgrænsninger. En eller flere licenser skal være udstedt af kommunen til fangeren som medbringer disse under fangsten.

I alt en samlet kvote på 170 hvalros.

Lovgrundlag

I forbindelse med fangst af hvalros er de nærmere bestemmelser beskrevet i Hjemme­styrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. oktober 2006 om beskyttelse og fangst af hvalros.

Overføring af ubrugte kvoter – ”Carry-over”

Ikke-opfangede restkvoter fra året før kan overføres til næste kvoteår. Det er den ikke-akkumulerende metode, som anvendes. De endelige fangsttal for 2020 vil blive optalt i starten af 2021, hvorfor der kan forekomme justeringer i forhold til de oprindelige 2021 kvoter.

For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl